Đặt câu với từ “tung tung”

Bạn cần đặt câu với từ “tung tung” mà băn khoăn chưa biết đặt như nào cho đúng, cho hay. Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp và chọn lọc ra tất cả các mẫu câu hay nhất có từ “tung tung” trong bộ từ điển Từ Điển Tiếng Việt để các bạn tham khảo. Hy vọng với danh sách mẫu câu này các bạn sẽ tìm cho mình những câu ưng ý nhất.
Với các bạn chưa biết nghĩa của từ tung tung thì xem tại bài viết: tung tung là gì?

Mẫu câu có từ “tung tung” trong Tiếng Việt

 •   Tung lưới bắt cá...
 •   Đạp tung cửa ra.
 •   Hắn ta nổ tung!
 •   Hất tung anh ấy.
 •   " Tung 1 đồng xu "
 •   Xới tung hết lên.
 •   Những luật sư mà các anh cố cho nổ tung, hiện vẫn chạy tung tăng.
 •   Tôi làm lung tung.
 •   Bắn tung tóe rồi...
 •   Vì được tung hô?
 •   Không lật lung tung.
 •   Kylie, lục tung nhà rồi.
 •   Hãy tung bay cánh diều.
 •   Tung hoành nào các cậu!
 •   Đừng vu cáo lung tung.
 •   Xới tung chỗ này lên!
 •   Đầu họ sẽ nổ tung."
 •   Em đang rối tung lên.
 •   Anh đang đấm lung tung.
 •   Mọi thứ đều rối tung.
 •   Xới tung thành phố lên.
 •   Dê rừng* sẽ tung tăng.
 •   Đừng ăn nói lung tung!
 •   Đừng có nói lung tung.
 •   Cô ấy là dân Tung Của
 •   Mọi chuyện rối tung rối mù.
 •   Nhìn vếu các em tung tẩy.
 •   Đây là tung hỏa mù thôi.
 •   Lửa lại bắn ra tứ tung.
 •   Không muốn bị nổ tung lên.
 •   Nổ tung như bàng quang lợn.
 •   Anh ta cứ chạy lung tung.
 •   Mày đang chuẩn bị nổ tung.
 •   Khoảng 30 người bị nổ tung.
 •   Lục tung hết cả lên rồi.
 •   Các mảnh vỡ bay tứ tung.
 •   Đừng có đi lung tung nữa.
 •   Cả hành tinh sẽ nổ tung.
 •   Nó đến và nó tung vó.
 •   Căn phòng thì lộn tung lên.
 •   Tôi là nghệ sĩ tung hứng.
 •   cơn bão giật tung (hất tung, tốc) mái nhà
 •   Tung cước!
 •   Nổ tung à?
 •   Ảo tung chảo.
 •   Chú nổ tung!
 •   Thấy rối tung.
 •   Không đi lung tung.
 •   Mở tung cửa sổ.
 •   Và rồi nổ tung.
 •   Đạn bay tứ tung.
 •   Tung lưới bắt cá...
 •   Đạp tung cửa ra.
 •   Hắn ta nổ tung!
 •   Hất tung anh ấy.
 •   " Tung 1 đồng xu "
 •   Xới tung hết lên.
 •   Những luật sư mà các anh cố cho nổ tung, hiện vẫn chạy tung tăng.
 •   Tôi làm lung tung.
 •   Bắn tung tóe rồi...
 •   Vì được tung hô?
 •   Không lật lung tung.
 •   Kylie, lục tung nhà rồi.
 •   Hãy tung bay cánh diều.
 •   Tung hoành nào các cậu!
 •   Đừng vu cáo lung tung.
 •   Xới tung chỗ này lên!
 •   Đầu họ sẽ nổ tung."
 •   Em đang rối tung lên.
 •   Anh đang đấm lung tung.
 •   Mọi thứ đều rối tung.
 •   Xới tung thành phố lên.
 •   Dê rừng* sẽ tung tăng.
 •   Đừng ăn nói lung tung!
 •   Đừng có nói lung tung.
 •   Cô ấy là dân Tung Của
 •   Mọi chuyện rối tung rối mù.
 •   Nhìn vếu các em tung tẩy.
 •   Đây là tung hỏa mù thôi.
 •   Lửa lại bắn ra tứ tung.
 •   Không muốn bị nổ tung lên.
 •   Nổ tung như bàng quang lợn.
 •   Anh ta cứ chạy lung tung.
 •   Mày đang chuẩn bị nổ tung.
 •   Khoảng 30 người bị nổ tung.
 •   Lục tung hết cả lên rồi.
 •   Các mảnh vỡ bay tứ tung.
 •   Đừng có đi lung tung nữa.
 •   Cả hành tinh sẽ nổ tung.
 •   Nó đến và nó tung vó.
 •   Căn phòng thì lộn tung lên.
 •   Tôi là nghệ sĩ tung hứng.
 •   cơn bão giật tung (hất tung, tốc) mái nhà
 •   Tung cước!
 •   Nổ tung à?
 •   Ảo tung chảo.
 •   Chú nổ tung!
 •   Thấy rối tung.
 •   Không đi lung tung.
 •   Mở tung cửa sổ.
 •   Và rồi nổ tung.
 •   Đạn bay tứ tung.

Bài viết có thể bạn sẽ quan tâm

Cẩm nang