Ân huệ là gì?

Từ ân huệ trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ ân huệ bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “ân huệ“ hay các từ ghép với từ ân huệ thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “ân huệ” trong Tiếng Việt

an hue- dt. ơn to lớn ở trên ban xuống
+ ban ân huệ được hưởng ân huệ.

Đặt câu với từ “ân huệ”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “ân huệ” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ ân huệ thì có thể tham khảo nhé!
 •   “Tất cả chúng ta nhận được hết ân huệ [“nhân từ bao la”, chú thích] này đến ân huệ khác”.—GIĂNG 1:16.
 •   Mình biết ơn Cha đã ban ân huệ này,
 •   Thôi nào, anh đã giúp tôi một ân huệ.
 •   Anh mang em tới đây như một ân huệ
 •   Nhưng Đức Chúa Trời ban ân huệ cho ai?
 •   Nhưng ân huệ người tựa sương trên cây cỏ.
 •   Vậy cô phí phạm ân huệ này là vì?
 •   Khi cần ban phát ân huệ, cứ nói với Doug.
 •   Nhưng ít nhất Robert đã cho tôi một ân huệ.
 •   Chính đây ân huệ lớn cho bao người thờ Cha.
 •   Gia đình Guerrera sẽ ban ân huệ cho thành phố.
 •   xin mang ơn Cha đã nhân từ xuống ân huệ.
 •   chính đây ân huệ lớn cho bao người thờ Cha.
 •   Nghĩa là “Đức Giê-hô-va đã ban ân huệ”.
 •   Nhưng ngài ban ân huệ và phước lành cho những ai?
 •   Chúng ta có thể được ân huệ của Đức Chúa Trời
 •   10 Con cái hắn sẽ tìm ân huệ của người nghèo,
 •   * Đa-ni-ên là một trong ba người được ân huệ này.
 •   (A-ghê 2:19) Họ sẽ được lại ân huệ của Ngài.
 •   Bây giờ là lúc tìm kiếm ân huệ của Đức Chúa Trời.
 •   Tuy nhiên, ta... yêu cầu... một ân huệ cuối cùng từ ông.
 •   Ta đâm nhát ân huệ.
 •   Chúa nợ tôi một ân huệ.
 •   Cho tôi một ân huệ đi, Pelna.
 •   Hay đó là kiểu " ân huệ " gì đó?
 •   Tôi xin cô một ân huệ được không?
 •   Đức Chúa Trời ban ân huệ cho ai?
 •   Ta cần xin ông một ân huệ nữa.
 •   Ta không nợ ngươi ân huệ gì hết.
 •   Nài xin Đấng Toàn Năng ban ân huệ,
 •   Tính tình từ ái, ân huệ cho dân.

Các từ ghép với từ “ân huệ”

Danh sách từ ghép với từ “ân huệ” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang