Ép duyên là gì?

Từ ép duyên trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ ép duyên bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “ép duyên“ hay các từ ghép với từ ép duyên thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “ép duyên” trong Tiếng Việt

ep duyen- đg. ép phải lấy người mà người bị ép không yêu
+ ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên (Cd).

Đặt câu với từ “ép duyên”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “ép duyên” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ ép duyên thì có thể tham khảo nhé!
 •   Đừng ép tôi, Paula.
 •   Bước #, nước rau ép
 •   Nước ép việt quất.
 •   Nước ép cam quýt
 •   Nước ép cam quýt.
 •   dòng nước ép táo.
 •   Nước ép không anh?
 •   Thật là gượng ép
 •   Sức ép căng thẳng
 •   Không phải cưỡng ép.
 •   Nước ép cà rốt.
 •   để ép tôi để ép tôi lộ chân tướng
 •   Cưỡng ép?
 •   * Xem Ép Ra Im—Gậy của Ép Ra Im hay Giô Sép
 •   Bắt ép con!
 •   Chèn ép tim.
 •   Nước cam ép.
 •   Bàn ép rượu
 •   Nước ép táo.
 •   Bắt đầu ép.
 •   Chi Cá ép (Remora) Cá ép ngắn trắng, Remora albescens (Temminck & Schlegel, 1850).
 •   Thật duyên dáng.
 •   Trước năm 2015, thị xã Duyên Hải là một phần huyện Duyên Hải.
 •   Nó rất duyên dáng.
 •   Tôi vô duyên quá.
 •   Tình thắm duyên quê.
 •   Duyên dáng Việt Nam.
 •   Duyên dáng truyền hình.
 •   Duyên dáng đó Ronald.
 •   Kim Thạch Kì Duyên.
 •   Chúng rất duyên dáng.
 •   Tuần duyên có thể được liên lạc trong những tình huống không khẩn cấp như hết nhiên liệu bằng cách gọi 'tuần duyên, tuần duyên, tuần duyên, đây là (tên chiếc tàu)', trên kênh VHF 16.
 •   ♪ Duyên Dáng Duyên Dáng ♪
 •   Duyên Lộc hầu Nguyễn Cửu Duyên, 3.
 •   Số duyên (C) bằng +1 đối với quark duyên c.
 •   Duyên phận chúng ta chắc không phải duyên phận bình thường.
 •   Cười Duyên!
 •   Do có duyên.
 •   Có duyên đấy.
 •   Vô duyên vái
 •   □ “Vô duyên quá!
 •   Là duyên phận

Các từ ghép với từ “ép duyên”

Danh sách từ ghép với từ “ép duyên” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang