Báo oán là gì?

Từ báo oán trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ báo oán bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “báo oán“ hay các từ ghép với từ báo oán thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “báo oán” trong Tiếng Việt

bao oan- đgt. Trả thù một cách đích đáng kẻ trước đây đã làm hại mình
+ báo ơn báo oán phân minh.

Đặt câu với từ “báo oán”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “báo oán” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ báo oán thì có thể tham khảo nhé!
 •   Thậm chí còn có những đồn thổi về việc thú rừng báo oán.
 •   Chúng cũng phải gặt lấy sự báo oán của Đức Giê-hô-va.
 •   Bà đã ngăn cản tôi giết Na-banh để báo oán về chuyện hắn đối xử tôi thậm tệ.
 •   48 Nếu Ca In được bảy lần báo thù, thì quả thật Lê Méc sẽ được abảy mươi bảy lần báo oán;
 •   Hắn còn cảnh báo: “Nếu Ca-in được bảy lần báo thù, Lê-méc sẽ được bảy mươi bảy lần báo oán”.—Sáng-thế Ký 4:10, 19, 23, 24.
 •   Giô-sép lóng nghe được họ nói chuyện cùng nhau với giọng đầy hối hận rằng đây là điều báo oán cho việc họ bán Giô-sép làm tôi mọi thuở xưa.
 •   Như ta thấy nơi Ê-sai 34:1, 2, Đức Chúa Trời đã nói trước rằng ngài sẽ báo oán các nước, chẳng hạn như nước Ê-đôm, được nhắc đến nơi Ê-sai 34:6.
 •   Có giống linh hồn báo oán không?
 •   Hắn cho là tôi báo oán hắn.
 •   Hồn Tiều Thố đi theo báo oán Viên Áng.
 •   Không họp báo, không báo cáo.
 •   Báo thù cho họ... báo thù.
 •   Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”.
 •   Khi báo thức của bạn báo, bạn có thể trì hoãn hoặc ngừng báo thức.
 •   Nếu báo thức được đặt để lặp lại, báo thức sẽ vẫn báo trong tương lai.
 •   Walter, báo cho cánh báo chí ta có một thông báo quan trọng ở Vườn Hồng.
 •   Nhật báo The Daily Telegraph (Điện báo Hàng ngày).
 •   Báo cáo tổng hợp được đăng trên Công báo.
 •   Cảnh báo trên trang “Thông báo” hiển thị ngày cảnh báo được kích hoạt lần đầu tiên.
 •   Thông báo này cảnh báo cho bạn rằng báo cáo dựa trên dữ liệu được lấy mẫu.
 •   Vậy, hãy loan báo, loan báo, loan báo”.
 •   Thông báo cho báo giới.
 •   Chế độ báo hiệu: - Báo hiệu lựa chọn. - Báo hiệu đường.
 •   Vậy hãy loan báo, loan báo, loan báo, Vua và Nước Trời”.
 •   “Hãy loan báo, loan báo, loan báo về Vua và Nước Trời”
 •   Em không oán trách
 •   Nếu chúng ta lấy oán trả oán, chúng ta làm theo tinh thần của kẻ làm ác.
 •   Cậu ta cứ luôn oán giận.
 •   Thục vương đem lòng oán giận.
 •   Chúng có thù oán với anh?
 •   Bài hát của những oán hồn.
 •   Đừng nuôi lòng oán giận.
 •   Nhưng ta không thể oán hận họ!
 •   Oán giận là một sự lựa chọn.
 •   Anh đã gây thù chuốc oán, Anwar.
 •   Cung oán thi (Thơ về nỗi oán của người cung nữ).
 •   Ân oán chưa xong.
 •   Ta đâu dám oán?
 •   Họ oán trách Môi-se.
 •   Em không oán trách.

Các từ ghép với từ “báo oán”

Danh sách từ ghép với từ “báo oán” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang