Cám dỗ là gì?

Từ cám dỗ trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ cám dỗ bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “cám dỗ“ hay các từ ghép với từ cám dỗ thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “cám dỗ” trong Tiếng Việt

cam do- đg. Khêu gợi lòng ham muốn đến mức làm cho sa ngã. Bị tiền tài, danh vọng cám dỗ. Những lời cám dỗ nguy hiểm.

Đặt câu với từ “cám dỗ”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “cám dỗ” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ cám dỗ thì có thể tham khảo nhé!
 •   Ma-quỉ đưa ra ba cám dỗ.
 •   Bạn có thể kháng cự cám dỗ!
 •   Quy tắc ứng xử kế của chúng ta: Các em sẽ gặp cám dỗ; hãy chống lại cám dỗ ấy.
 •   * Xem thêm Cám Dỗ; Kiên Nhẫn; Nghịch Cảnh
 •   75 Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su
 •   “Kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ”
 •   Ngươi không đủ sức cám dỗ ta đâu.
 •   64 9 Làm sao kháng cự cám dỗ?
 •   9 Chúng ta phải chống lại cám dỗ
 •   Chỉ vì mụ đàn bà cám dỗ này.
 •   Chúng ta cũng có thể gặp cám dỗ.
 •   ● Bạn đã xác định được cám dỗ mình gặp phải và thời điểm thường bị cám dỗ, giờ là lúc để hành động.
 •   Một số tín đồ trẻ đối mặt với cám dỗ nào, nhưng tại sao chiều theo cám dỗ đó là thiếu khôn ngoan?
 •   Kháng cự cám dỗ như gương Chúa Giê-su
 •   Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su (1-11)
 •   Tuy nhiên, bạn có thể kháng cự cám dỗ.
 •   Đừng để cám dỗ bởi chiến tranh tự động
 •   Tôi có thể thấy được cách thức mà Sa Tan đã cám dỗ bạn bè tôi với những vật chất thế gian và cách thức mà việc nhượng bộ những cám dỗ nhỏ đưa dắt đến những cám dỗ lớn hơn.
 •   Chúng ta phải làm gì khi bị cám dỗ?
 •   24 “Kẻo các ngươi sa vào chước cám-dỗ”
 •   “Trung thành khi bị cám dỗ”: (8 phút) Thảo luận.
 •   Nghe cám dỗ thật.
 •   Và sự cám dỗ?
 •   Đừng để bị cám dỗ.
 •   Làm sao kháng cự cám dỗ?
 •   Trung thành khi bị cám dỗ
 •   Tại sao cám dỗ người khác?
 •   Sa đọa, tằng tịu, cám dỗ!
 •   Chúng ta đều gặp cám dỗ.
 •   Hầu hết những người có [loại cám dỗ] này hay cám dỗ khác vào những thời điểm khác nhau.
 •   (b) Ai là Kẻ Cám Dỗ đại tài, và lời cầu nguyện xin đừng để bị cám dỗ có nghĩa gì?

Các từ ghép với từ “cám dỗ”

Danh sách từ ghép với từ “cám dỗ” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “cám”

Từ ghép với từ “dỗ”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang