Công xã là gì?

Từ công xã trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ công xã bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “công xã“ hay các từ ghép với từ công xã thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “công xã” trong Tiếng Việt

cong xa- dt. (H. công
+ chung; xã
+ hợp nhiều người)
1. Hình thức tổ chức nguyên thuỷ của xã hội loài người
+ Chế độ công xã nguyên thuỷ là chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất
2. Chính quyền vô sản thiết lập đầu tiên ở một số nơi
+ Tháng chạp năm 1927, công xã Quảng-châu thành lập trong ba hôm (Trg-chinh).

Đặt câu với từ “công xã”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “công xã” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ công xã thì có thể tham khảo nhé!
 •   Các công xã có các chức năng kinh tế, chính trị và chính quyền.
 •   Giai đoạn 1994 và 2002 nó được lập thành một công xã của Warszawa-Rembertów.
 •   Tòa nhà bị những người của Công xã Paris đốt cháy vào tháng 5 năm 1871.
 •   Năm 1871, Engels tham gia vào việc tổ chức chiến dịch bảo vệ Công xã Paris.
 •   Tôi đang nghĩ về phản ứng của các công xã tôn giáo hay tân phát xít.
 •   Phần còn lại của chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của Công xã Cách mạng.
 •   Sau đó, ông làm thông dịch viên tại một trạm máy kéo của công xã địa phương.
 •   Sắc lệnh đầu tiên của Công xã là bãi bỏ quân đội thường trực và bộ máy cảnh sát cũ.
 •   Fabiana, một sinh viên ở Bra-xin, quan tâm về những sự bất công xã hội trên khắp thế giới.
 •   Ở Paris, lực lượng cảnh sát lúc bấy giờ vẫn đang còn phải đối phó với phong trào Công xã Paris.
 •   Sự bất công xã hội buộc khoảng một phần năm nhân loại sống suốt đời trong cảnh nghèo khó cơ cực.
 •   Tại đây lần đầu tiên, đất tư hữu bị xóa bỏ hoàn toàn và các nhà bếp công xã được giới thiệu.
 •   Sự nghèo khổ, tham nhũng, khiếm khuyết, áp bức, bất công xã hội, tội ác và tình hình quốc tế căng thẳng.
 •   Chúng tôi làm được rất ít cho người bệnh nếu chúng tôi không nhận ra được những bất công xã hội này.
 •   Các đơn vị Lê dương Pháp lại tham gia cuộc đàn áp Công xã Paris vào tháng 4 và tháng 5 năm 1871.
 •   Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 1871, các binh lính công xã chuẩn bị dầu, thuốc súng và hắc ín.
 •   Khám phá này đã đưa ra một cái nhìn rõ hơn về kế hoạch và hoạt động công xã vào thời kỳ trên.
 •   Trong thời kỳ Đại nhảy vọt, nông dân được tập hợp vào các công xã và các hoạt động sản xuất riêng bị cấm.
 •   Trong khi đó, Arthur thành lập một công xã nghệ thuật và văn học và xuất bản một tạp chí ngắn, Diễn đàn Dune.
 •   Các đệ tử Tây phương của ông không thành lập các công xã lớn, chủ yếu thích sống theo phong cách độc lập bình thường.
 •   Một số khu vực khác vẫn độc lập, như các công xã hùng mạnh Asti và Alessandria và các thái ấp hầu tước Saluzzo và Montferrat.
 •   Giờ xung quanh Công Xã là các nhà tham mưu.
 •   Cứ coi như tôi tin vào tinh thần công xã.
 •   Nhưng điều đó thường gắn liền với bất công xã hội.
 •   Vào thời Công xã Paris, khu phố này bị thiêu trụi.
 •   Nhưng kẻ cai trị chính phủ xấu không phải là Công Xã.
 •   Chủ nghĩa công xã vô chính phủ là nền tảng của tự do.
 •   Trên chiến hạm " Công xã Pari " có 12 khẩu đại bác như vậy.
 •   Ông ta đã tạo ra nó như là một công xã tự duy trì.
 •   Trong cuộc nổi dậy Công xã Paris năm 1871, cửa hàng đã bị cháy.
 •   Đầu tiên, tôi đã cố hiểu nguyên nhân của các bất công xã hội

Các từ ghép với từ “công xã”

Danh sách từ ghép với từ “công xã” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang