Cơ nghiệp là gì?

Từ cơ nghiệp trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ cơ nghiệp bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “cơ nghiệp“ hay các từ ghép với từ cơ nghiệp thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “cơ nghiệp” trong Tiếng Việt

co nghiep- dt.
1. Tài sản có được trong quá trình gây dựng, để làm cơ sở trụ lập cuộc sống
+ Con trâu là đầu cơ nghiệp (tng.).
2. Cơ đồ, sự nghiệp lớn lao
+ Trời Nam một dải non sông, Nghìn năm cơ nghiệp cha ông hãy còn (Văn thơ Đông Kinh Nghĩa Thục).

Đặt câu với từ “cơ nghiệp”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “cơ nghiệp” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ cơ nghiệp thì có thể tham khảo nhé!
 •   Bởi vậy cơ nghiệp không lâu dài chẳng có gì là lạ.
 •   Tại sao Chúa Giê-su cầu xin được các nước làm cơ nghiệp?
 •   Ông kế thừa cơ nghiệp của cha mình, là một người lái buôn.
 •   Dương: Ở đây nói là họ “sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp”.
 •   Bạn có để Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của mình không?
 •   20 Rồi thì, “người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp”.
 •   8 Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của chi phái Lê-vi.
 •   Nay ta cũng 30 tuổi, nên hay không khởi binh dây nên cơ nghiệp?".
 •   Những người thành công thường khoe rằng một tay họ dựng nên cơ nghiệp.
 •   Hỡi các bậc cha mẹ, hãy bảo vệ cơ nghiệp quý báu của bạn
 •   Cơ nghiệp chúa Nguyễn đến đây là suy vong không thể cứu vãn nổi.
 •   Về sau, cơ nghiệp của hai vị vua đều bị họ khác cướp ngôi.
 •   Sau đó, Giê-rê-mi tuyên bố: “Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp ta”.
 •   • Bạn cần có đức tính nào nếu muốn Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của mình?
 •   Chúng ta hãy xem từ “cơ-nghiệp” có nghĩa gì và nó thể hiện điều gì.
 •   ‘Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê Hô Va mà ra’(Thi Thiên 127:3).
 •   Rồi câu “người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp” sẽ thành sự thật.
 •   “Con-cái là cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra”.—Thi-thiên 127:3
 •   “Hưởng được đất”, “nhận được đất làm cơ-nghiệp”—thật là một triển vọng phấn khích!
 •   Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp” (Thi-thiên 37:9-11).
 •   “Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê Hô Va mà ra” (Thi Thiên 127:3).
 •   Tôi gây dựng cơ nghiệp này.
 •   (“Con cái—Một cơ nghiệp quý báu”)
 •   Cơ nghiệp của họ chỉ là trong đời này.
 •   Con cái là cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời
 •   “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp”
 •   Những người có Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp
 •   Nay thiên hạ loạn lạc, là lúc phải trả cơ nghiệp.
 •   Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp”.
 •   Những người khác có Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp
 •   và hứa ban cho họ cơ nghiệp ở trong địa đàng.

Các từ ghép với từ “cơ nghiệp”

Danh sách từ ghép với từ “cơ nghiệp” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang