Cải tổ là gì?

Từ cải tổ trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ cải tổ bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “cải tổ“ hay các từ ghép với từ cải tổ thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “cải tổ” trong Tiếng Việt

cai to- đgt.
1. Tổ chức lại thay đổi cho khác trước, thường nói việc sắp xếp tổ chức, cơ cấu chính quyền
+ cải tổ chính phủ cải tổ nội các.
2. Thay đổi mọi mặt khác một cách căn bản với trước, nhằm khắc phục sai lầm, đưa xã hội tiến lên
+ cải tổ nền kinh tế chính sách cải tổ.

Đặt câu với từ “cải tổ”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “cải tổ” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ cải tổ thì có thể tham khảo nhé!
 •   Ông cải tổ cách lại hệ thống pháp luật.
 •   Từ 1785 Graf Rumford đã cải tổ hành chính nước.
 •   Chính phủ cải tổ ngày 21 tháng 2 năm 1951.
 •   Sự cải tổ của Giê-hô-sa-phát (4-11)
 •   Thêm những cải tổ khác của Nê-hê-mi (1-31)
 •   Thêm những cải tổ khác của Giô-si-a (24-27)
 •   Ông cũng có ảnh hưởng lón trong việc cải tổ lịch.
 •   66,2% cử tri đã ủng hộ những dự định cải tổ.
 •   Cô sẽ chỉ cho chúng tôi cách cải tổ hoạt động hả?
 •   Năm 1973, một lần nữa Biệt động quân lại được cải tổ.
 •   Hệ thống đó tự cải tổ, tạo ra các mắt xích mới.
 •   Thế nhưng các cải tổ khác về chính trị lại thất bại.
 •   Cộng đồng các nước Dân chủ được cải tổ vào năm 2011.
 •   Năm 1864, triều đình ban bố đạo luật cải tổ luật pháp.
 •   Ông đề nghị phải cải tổ mạnh mẽ Hội đồng trọng tài quốc gia.
 •   Tuy nhiên sự cải tổ này không đem lại ổn định cho miền Nam.
 •   Theo ý kiến của Cát Kiếm Hùng, Vương Mãng thành tâm muốn cải tổ.
 •   Chính sự cải tổ này làm quyền lực của ông ngày càng tăng cao.
 •   Sir Rowland Hill, người được chính phủ Anh giao nhiệm vụ cải tổ hệ thống bưu điện năm 1835, có lẽ đã lãnh nhận đề nghị này và đưa vào chương trình cải tổ của ông.
 •   Nhân dân sẽ không kéo bên hông bộ máy không làm gì cho cải tổ».
 •   Gorbachyov đọc báo cáo «Về cải tổ và nền chính trị chuyên chính của đảng».
 •   Không thể nào cải tổ sao?
 •   Đội Điều Tra Bị Cải Tổ
 •   Họ muốn cải tổ lại công ty.
 •   Đó là một sự cải tổ lớn.
 •   Ceauşescu cự tuyệt những cải tổ của Gorbatschow.
 •   Quá nhiều cải tổ chẳng khác gì những lần cắt giảm nhân sự; sa thải nhân viên dưới hình thức cải tổ.
 •   2005: KTO cải tổ cơ cấu tổ chức.
 •   Và cuối cùng quân đội cũng được cải tổ.
 •   Một cuộc cải tổ đế chế đã thất bại.
 •   À, Tôi nghĩ chính phủ đang cải tổ lại.

Các từ ghép với từ “cải tổ”

Danh sách từ ghép với từ “cải tổ” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang