Cốt nhục là gì?

Từ cốt nhục trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ cốt nhục bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “cốt nhục“ hay các từ ghép với từ cốt nhục thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “cốt nhục” trong Tiếng Việt

cot nhuc- dt. (H. cốt
+ xương; nhục
+ thịt) Người ruột thịt
+ Sao cho cốt nhục vẹn tuyền (K). // tt. Thân thiết, ruột thịt
+ Đồng bào cốt nhục, nghĩa càng bền (NgTrãi).

Đặt câu với từ “cốt nhục”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “cốt nhục” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ cốt nhục thì có thể tham khảo nhé!
 •   (Bản Diễn Ý) Điều khoản này nêu lên những chi tiết cụ thể về những liên hệ cốt nhục nào cần phải tránh quan hệ tính dục.
 •   5 Một thời gian sau, tất cả chi phái Y-sơ-ra-ên đến Hếp-rôn+ để gặp Đa-vít và nói: “Này, chúng tôi là cốt nhục của ngài.
 •   11 Một thời gian sau, toàn thể Y-sơ-ra-ên tập hợp tại Hếp-rôn+ để gặp Đa-vít và nói: “Này, chúng tôi là cốt nhục của ngài.
 •   10 Áp-ra-ham nói với Lót: “Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn-chiên ta cùng bọn chăn-chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa”.
 •   Không rõ ông có nói đến mưu mẹo đã dùng để có được quyền trưởng nam hay không, nhưng sau khi nghe “các việc đã xảy qua”, La-ban nói: “Thật vậy, cháu là cốt-nhục của cậu”.
 •   11 Thế nhưng “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn-chiên ta cùng bọn chăn-chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa.
 •   “Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?”
 •   “Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình, hay sao?
 •   (Ê-sai 58:7) Đúng vậy, thay vì kiêng ăn để phô trương, những người có điều kiện nên giúp đỡ bằng cách cung cấp đồ ăn, quần áo, hoặc chỗ ở cho những người Giu-đa nghèo khó—những người cốt nhục của họ.
 •   Khi có sự cãi lẫy xảy ra giữa những người chăn chiên của họ, Áp-ra-ham khởi xướng trước và nói: “Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa.
 •   Áp-ra-ham tế nhị lưu ý Lót đến một vấn đề khó khăn, đó là phân định đồng cỏ cho các bầy gia súc của họ: “Chúng ta là cốt-nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi-lẫy nhau và bọn chăn-chiên ta cùng bọn chăn-chiên ngươi cũng đừng tranh-giành nhau nữa.
 •   Đúng là cốt nhục tình thâm.
 •   Tha cho cốt nhục của tôi!
 •   Để cốt nhục không còn phân ly
 •   12 Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục của ta.
 •   Loại độc mà tướng quân trúng đã thâm nhập vào cốt nhục.
 •   14 Sau khi nghe xong, La-ban nói: “Cháu đúng là cốt nhục của cậu”.
 •   13 Hãy nói với A-ma-sa+ rằng: ‘Chẳng phải ngươi là cốt nhục của ta sao?
 •   Ông lúc đó đã khóc nói: "Cùng là cốt nhục chí thân, sao lại làm nhục ta quá vậy?".
 •   Nay triều đình tín nhiệm sàm thần, nghi kị cốt nhục, ta có tội gì mà phải chịu bị giết chứ?
 •   Khanh nên về với chánh đạo, khuyên Tề công giữ lấy đức nghĩa, giúp cho vua ta bọn ta đồng lòng, cốt nhục bọn ta hòa hợp.

Các từ ghép với từ “cốt nhục”

Danh sách từ ghép với từ “cốt nhục” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang