Can-tua là gì?

Từ can-tua trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ can-tua bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “can-tua“ hay các từ ghép với từ can-tua thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “can-tua” trong Tiếng Việt

can-tua- Tên gọi một nhóm nhỏ của dân tộc Tà-ôi

Đặt câu với từ “can-tua”

Danh sách các mẫu câu có từ can-tua trong bộ Từ Điển Tiếng Việt đang được chúng tôi cập nhật và sẽ tới các bạn sớm nhất.

Các từ ghép với từ “can-tua”

Danh sách từ ghép với từ “can-tua” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “can-tua”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang