Mâu thuẫn là gì?

Từ mâu thuẫn trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ mâu thuẫn bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “mâu thuẫn“ hay các từ ghép với từ mâu thuẫn thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “mâu thuẫn” trong Tiếng Việt

Mâu thuẫn được hiểu như sau:

- Là cái đối lập phản logic.

- Không có sự thống nhất.

- Không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập.

Tóm lại, Mâu thuẫn là sự thống nhất và sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Do đó, mỗi một mâu thuẫn cũng phải bao gồm hai mặt đối lập, hai mặt này vừa có sự thống nhất với nhau đồng thời giữa hai mặt đó cũng có sự đấu tranh qua lại với nhau.

 

Đặt câu với từ “mâu thuẫn”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “mâu thuẫn” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ mâu thuẫn thì có thể tham khảo nhé!
 •   Kinh-thánh có tự mâu thuẫn không?
 •   Mâu thuẫn trong hồ sơ cá nhân.
 •   Làm sao để chấm dứt mâu thuẫn?
 •   Tôi không muốn mâu thuẫn với mọi người.
 •   Hai nét tính này không mâu thuẫn nhau.
 •   Họ tan rã, mâu thuẫn, thiếu lãnh đạo.
 •   Vì Cốc có mâu thuẫn nên giết Đĩnh.
 •   tiêu dùng này đã mâu thuẫn với giá trị.
 •   Mâu thuẫn xã hội dần dần được xoa dịu.
 •   Vậy là mâu thuẫn hơn thua không phát sinh.
 •   Như vậy lại tự mâu thuẫn với tuyên bố.
 •   Nghe có vẻ mâu thuẫn quá đó anh Crick
 •   Phân loại nội bộ của họ cũng gây mâu thuẫn.
 •   Điều mâu thuẫn đó cũng được đề cập trong Homogenic.
 •   Mâu thuẫn do phạm vi ra quyết định khác nhau.
 •   Điều đó là hợp lý khi con thấy mâu thuẫn.
 •   Mâu thuẫn giữa hai anh em càng ngày càng sâu.
 •   Như thế sẽ mâu thuẫn với Điều luật thứ nhất!
 •   Điều này thật là mâu thuẫn và không hợp lý!
 •   Nó cũng mâu thuẫn với kinh nghiệm trong quá khứ.
 •   Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến.
 •   Suy ra mâu thuẫn.
 •   “Kỷ lục và mâu thuẫn”.
 •   Mâu thuẫn giữa Tần và Triệu so với Thiên hạ... thì không còn là mâu thuẫn nữa.
 •   Mâu thuẫn giữa Tần và Triệu so với Thiên hạ... thì không còn là mâu thuẫn nữa
 •   Mâu thuẫn hết chỗ nói.
 •   Trong tôi đầy mâu thuẫn.
 •   Tôi vẫn đang mâu thuẫn đây.
 •   chúng ta không ngừng mâu thuẫn
 •   Vẫn còn nhiều mâu thuẫn quá.
 •   Hai câu này không mâu thuẫn nhau.

Các từ ghép với từ “mâu thuẫn”

Danh sách từ ghép với từ “mâu thuẫn” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “mâu”

Từ ghép với từ “thuẫn”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang