Mẫu mực là gì?

Từ mẫu mực trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ mẫu mực bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “mẫu mực“ hay các từ ghép với từ mẫu mực thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “mẫu mực” trong Tiếng Việt

mau muc- Đáng làm gương
+ Cử chỉ mẫu mực.

Đặt câu với từ “mẫu mực”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “mẫu mực” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ mẫu mực thì có thể tham khảo nhé!
 •   Chuỗi mẫu mực của Ngài thì đầy ý nghĩa.
 •   Mỗi sinh hoạt tuân theo mẫu mực giản dị này:
 •   Mẫu mực này rất giản dị nhưng không dễ theo.
 •   Chính Chúa đã đặt ra mẫu mực điều hành này:
 •   Một Mẫu Mực Cổ Xưa về Vai Trò Môn Đồ
 •   Mỗi sinh hoạt đều tuân theo mẫu mực giản dị này:
 •   Không có một mẫu mực riêng trong điều mà họ làm.
 •   Họ cần được tham gia vào các thị trường mẫu mực.
 •   Chương trình an sinh của Giáo Hội tiêu biểu cho mẫu mực thiêng liêng này, và các tín hữu trung thành của Giáo Hội tuân theo mẫu mực đó.
 •   Tuy nhiên, mẫu mực mặc khải này thường ít phổ biến hơn.
 •   Dù rất mẫu mực trong nhiều phương diện, Gióp vẫn bất toàn.
 •   Bản thân tôi đã được phước có một người cha mẫu mực.
 •   Điều tối cần thiết là họ nắm vững được mẫu mực này.
 •   Mẫu mực của Ngài làm cho các anh chị em tăng trưởng.
 •   Mẫu mực đều giản dị và nhất quán trong suốt các thời đại.
 •   Và ông không phải là người chồng mẫu mực như ông giả vờ.
 •   nhân viên bảo vệ và nhân viên thâu ngân mẫu mực ngày xưa
 •   Đó là mẫu mực cầu nguyện hữu hiệu và đầy lòng thương xót.
 •   Luật thu hoạch đưa ra một mẫu mực để chọn các quyết định.
 •   * Làm thế nào các em sẽ giải thích một mẫu mực là gì?
 •   Các con rất kính nể Dương Nghiệp, là một người cha mẫu mực.
 •   Mẫu Mực Mặc Khải
 •   Một công dân mẫu mực.
 •   Mà chúng làm lệch lạc mẫu mực, làm cho mẫu mực lu mờ, không rõ ràng nữa.
 •   Đây cũng là một mẫu mực.
 •   Thanh tra mẫu mực đây rồi
 •   Em tỏ ra rất mẫu mực.
 •   □ giữ trong trí mẫu mực của lẽ thật?
 •   Cách chúng ta bước đi trở thành mẫu mực.
 •   Một Mẫu Mực cho Việc Phiên Dịch Thánh Thư
 •   Nhân-chứng Giê-hô-va theo mẫu mực đó.

Các từ ghép với từ “mẫu mực”

Danh sách từ ghép với từ “mẫu mực” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang