Nham nham là gì?

Từ nham nham trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ nham nham bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “nham nham“ hay các từ ghép với từ nham nham thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “nham nham” trong Tiếng Việt

nham nham- Không nhẵn nhụi, có nhiều vết
+ Bào nham nham; Cắt tóc nham nham.

Đặt câu với từ “nham nham”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “nham nham” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ nham nham thì có thể tham khảo nhé!
 •   Đó là dung nham.
 •   Khá nham hiểm đó.
 •   (Sàn nhà là dung nham!)
 •   Nham Đầu hỏi: "Cái gì?"
 •   Nham thạch rất đa dạng.
 •   Là một người nham hiểm.
 •   Nham Đầu nạt: "Ngủ đi!
 •   Nham thạch sẽ tràn mất!
 •   Một đống tạp nham lố bịch.
 •   Đều sẽ có ống dung nham.
 •   Nó phun trào hầu hết là dung nham rhyolit, mặc dù núi Tauhara được taọ thành từ dung nham dacit.
 •   Dung nham.
 •   Và dung nham
 •   Thuật ngữ dòng dung nham thường được gọi tắt là dung nham.
 •   Đó là dung nham
 •   Mặt quỷ nham hiểm.
 •   Quái vật dung nham.
 •   2 ly dung nham
 •   Nham-khảm Ngô Tố Cầm...
 •   MỘT ÂM MƯU NHAM HIỂM
 •   Bà ấy rất nham hiểm!
 •   Đó là dung nham.
 •   Khá nham hiểm đó.
 •   (Sàn nhà là dung nham!)
 •   Nham Đầu hỏi: "Cái gì?"
 •   Nham thạch rất đa dạng.
 •   Là một người nham hiểm.
 •   Nham Đầu nạt: "Ngủ đi!
 •   Nham thạch sẽ tràn mất!
 •   Một đống tạp nham lố bịch.
 •   Đều sẽ có ống dung nham.
 •   Nó phun trào hầu hết là dung nham rhyolit, mặc dù núi Tauhara được taọ thành từ dung nham dacit.
 •   Dung nham.
 •   Và dung nham
 •   Thuật ngữ dòng dung nham thường được gọi tắt là dung nham.
 •   Đó là dung nham
 •   Mặt quỷ nham hiểm.
 •   Quái vật dung nham.
 •   2 ly dung nham
 •   Nham-khảm Ngô Tố Cầm...
 •   MỘT ÂM MƯU NHAM HIỂM
 •   Bà ấy rất nham hiểm!

Các từ ghép với từ “nham nham”

Danh sách từ ghép với từ “nham nham” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang