Phù phiếm là gì?

Từ phù phiếm trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ phù phiếm bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “phù phiếm“ hay các từ ghép với từ phù phiếm thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “phù phiếm” trong Tiếng Việt

phu phiem- t. Viển vông, không có nội dung thiết thực, không có giá trị thực tế. Câu chuyện phù phiếm. Lối văn chương phù phiếm.

Đặt câu với từ “phù phiếm”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “phù phiếm” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ phù phiếm thì có thể tham khảo nhé!
 •   20 phút: “Tránh chạy theo những ‘chuyện phù phiếm’ ”.
 •   Chẳng hạn như phù phiếm, và kiêu hãnh ư?
 •   Nhưng tôi chưa từng nghĩ đó là phù phiếm.
 •   Một người luôn coi thường những điều phù phiếm.
 •   Những cái “có” đó phải chăng rất phù phiếm
 •   Đừng nhân danh Đức Chúa Trời trong sự phù phiếm.
 •   Thứ tư, đó là sự tự chủ -- thật phù phiếm.
 •   Họ làm việc này chỉ vì họ muốn thám hiểm và bạn có lẽ sẽ nói, " ôi, cái loại cơ hội phù phiếm, " nhưng nó không phù phiếm.
 •   Nhưng vẫn không giảm, vì thế ánh sáng là phù phiếm.
 •   Tôi tưởng giờ anh thích chơi mấy trò phù phiếm hơn chứ.
 •   Đừng mê muội đức vua bằng những lời phù phiếm nữa thưa ngài
 •   Một là, bạn nghĩ nó phù phiếm; không có gì cho nó.
 •   Cho kết thúc, cho vĩnh hằng, đó chỉ là phù phiếm mà thôi."
 •   Hãy để biển cả gột rửa sự ngông ngạo và phù phiếm của ngài.
 •   Chẳng hạn, sự phù phiếm có thể gồm cả những hình thức giải trí.
 •   " Dự án nhỏ phù phiếm của em sẽ khiến chính phủ liên bang phá sản. "
 •   Tôi sẽ không đặt mọi người vào nguy hiểm vì sự phù phiếm của mình.
 •   Sa-lô-môn đã nhận ra gì về sự cười đùa và chuyện phù phiếm?
 •   Tới 1 thời điểm nhất định, trong cái trách nhiệm đó lại là sự phù phiếm.
 •   14 Sự phù phiếm có thể bao gồm lời nói hư không hoặc vô giá trị.
 •   • Nói chung, chúng ta nên bác bỏ “sự phù phiếm” hay những điều vô giá trị nào?
 •   Bác bỏ “sự phù phiếm
 •   Em biết là phù phiếm.
 •   Ta biết nó phù phiếm.
 •   Đó không phải những thứ phù phiếm.
 •   Tránh chạy theo những “chuyện phù phiếm
 •   Phù phiếm cả thôi, cậu Ward ạ.
 •   Nói chung, những sự phù phiếm là gì?
 •   Sao không xoa dịu thói phù phiếm của nó?
 •   Chúng ta đẩy sự phù phiếm xuống đây.
 •   4 Vậy, những sự phù phiếm là gì?

Các từ ghép với từ “phù phiếm”

Danh sách từ ghép với từ “phù phiếm” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang