Phức hợp là gì?

Từ phức hợp trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ phức hợp bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “phức hợp“ hay các từ ghép với từ phức hợp thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “phức hợp” trong Tiếng Việt

phuc hop- Do nhiều cái hợp thành.

Đặt câu với từ “phức hợp”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “phức hợp” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ phức hợp thì có thể tham khảo nhé!
 •   Tôi muốn hiểu được sự phức hợp, sự phức hợp của thế giới xung quanh chúng ta và đặc biệt trong thế giới loài vật.
 •   Nhưng trước tiên, sự phức hợp là như thế nào ?
 •   Máy tính số phức hợp (Complex Number Computer) của họ, được hoàn thành vào ngày 8 tháng 1 năm 1940, có thể giải trình số phức hợp.
 •   Khu phức hợp trụ sở Liên Hiệp Quốc được xây dựng trên nền móng là khu phức hợp trung tâm được hoàn thiện giữa năm 1948–1952.
 •   Bệnh xá ở khu phức hợp có thể có dự trữ...
 •   Mệnh đề như thế được gọi là mệnh đề phức hợp.
 •   Chuỗi chuyển động đó được phức hợp với các lớp nền.
 •   Một số enzyme hoặc phức hợp enzyme đòi hỏi nhiều cofactor.
 •   Một số tế bào T đặc hiệu cho phức hợp peptide:MHC.
 •   Emaar Square là một khu phức hợp văn phòng thấp tầng.
 •   Tôi đã bỏ lại điện thoại của tôi ở khu phức hợp.
 •   Đây là một khu phức hợp tế bào thần kinh tuyệt đẹp
 •   Nó là vùng phức hợp khu căn hộ và doanh nghiệp nhỏ.
 •   Phức hợp eIF4F gồm ba tiểu đơn vị: eIF4A, eIF4E và eIF4G.
 •   Khu phức hợp văn hóa Teresa Carreño ở Caracas được đặt tên bà.
 •   Tới năm 1624 ông đã hoàn thiện một kính hiển vi phức hợp.
 •   230101 - Máy tính, khu phức hợp, hệ thống và mạng lưới. (kỹ sư).
 •   Các protein cấu tạo nên phức hợp lỗ nhân được gọi là nucleoporin.
 •   Khu bảo tồn này giáp với khu giải trí phức hợp Sun City.
 •   Khu phức hợp chung cư cao cấp được hoàn thành vào năm 2015.
 •   Nó hỗ trợ các thao tác bao chụp các mô-đun phức hợp.
 •   Loạn nhịp nhanh phức hợp hẹp.
 •   Cậu ấy đã đến khu phức hợp.
 •   Phức hợp này chỉ tan trong nước.
 •   Khu phức hợp an toàn, thưa sếp.
 •   Nó quả là một dự án phức hợp.
 •   Phức hợp Santa Sofia The Santa Sofia complex.
 •   Phức hợp này sẽ gồm 3 tòa nhà.
 •   Hai đứa sẽ lẻn vào khu phức hợp.
 •   Phức hợp tượng đài Minsk - Thành phố anh hùng.
 •   Chúng ta vẫn ở khu phức hợp phải không?

Các từ ghép với từ “phức hợp”

Danh sách từ ghép với từ “phức hợp” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang