Phu phen là gì?

Từ phu phen trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ phu phen bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “phu phen“ hay các từ ghép với từ phu phen thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “phu phen” trong Tiếng Việt

phu phen- Phu nói chung
+ Phu phen đi đắp đường.

Đặt câu với từ “phu phen”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “phu phen” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ phu phen thì có thể tham khảo nhé!
 •   Phu tử, con
 •   Dương đại phu.
 •   Ồ Phu Tử
 •   + 10 Nếu ai phải bị phu tù, người đó sẽ đi làm phu tù.
 •   Bà vợ ông cũng được phong làm phu nhân (Hiếu Túc Thái Phu Nhân).
 •   Rất công phu.
 •   Là Khổng Phu tử
 •   Công phu gì vậy?
 •   Tiều phu đốn củi.
 •   Phu tử, người xem
 •   Nam tước Phu nhân.
 •   Phu nhân: ít nhất 10 phu nhân.
 •   Phu nhân Arryn có biết phu nhân tới không?
 •   Hán Cao Tổ: Bạc Phu nhân, Thích Phu nhân.
 •   Tam phu nhân bảo phu nhân đến chơi mạt chượt.
 •   Tam phu nhân, đây là tứ phu nhân của ta.
 •   Hôn phu.
 •   Cao đại phu đang kê toa thuốc cho tam phu nhân.
 •   Phu quân.
 •   Phu nhân.
 •   Phu nhân?
 •   Có bao phen tai họa đến trên chúng?
 •   Ðại vương phen này khó mà toàn mạng được.
 •   Năm 1917 it was được đổi tên thành Phen.
 •   Vậy để tôi là " người lớn " một phen xem.
 •   Tụi anh có nhiều phen sát cánh bên nhau.
 •   Sau một phen khổ chiến, quân Minh thua trận.
 •   Phen này anh lại làm gì Gladstone đây?
 •   Vì điện hạ và ta, ông phải liều một phen.
 •   Không, tôi đang ở cung điện, xem tháp Ép-phen.
 •   Tôi đã nói rằng tôi sẽ liều một phen.
 •   Không, tôi đang ở cung điện, xem tháp Ép- phen
 •   Một phen thất kinh.
 •   Đáng thử một phen.
 •   Anh đã cứu tôi một phen.
 •   Sao không liều một phen chứ...
 •   Anh muốn thử 1 phen, Ann à.
 •   Phen này mũ trắng về tay ta!
 •   Chúng ta phải liều một phen.
 •   Cậu làm bọn mình 1 phen hú hồn.
 •   Tối nay hắn đã một phen sợ hãi.
 •   Cha con Pit được một phen mất mặt.

Các từ ghép với từ “phu phen”

Danh sách từ ghép với từ “phu phen” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang