Quân hàm là gì?

Từ quân hàm trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ quân hàm bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “quân hàm“ hay các từ ghép với từ quân hàm thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “quân hàm” trong Tiếng Việt

Quân hàm: Cấp bậc trong quân đội.

Quân hàm của Quân đội nhân dân Việt Nam là một biểu trưng được sử dụng nhằm để thể hiện cấp bậc, ngạch bậc, quân chủng, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Các cấp bậc quân hàm trong quận đội nhân dân Việt Nam


1. Cấp bậc quân hàm của sĩ quan

Cấp bậc quân hàm của sĩ quan gồm ba cấp, mười hai bậc sau:

- Cấp Uý có bốn bậc:

    + Thiếu uý;

    + Trung uý;

    + Thượng uý;

    + Đại uý.

- Cấp Tá có bốn bậc:

    + Thiếu tá;

    + Trung tá;

    + Thượng tá;

    + Đại tá.

- Cấp Tướng có bốn bậc:

    + Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

    + Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân;

    + Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;

    + Đại tướng.


2. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp bao gồm:

- Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Trung tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp;

- Đại úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Trung úy quân nhân chuyên nghiệp;

- Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp.


3. Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ

Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ gồm:

- Thượng sĩ;

- Trung sĩ;

- Hạ sĩ;

- Binh nhất;

- Binh nhì.

Đặt câu với từ “quân hàm”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “quân hàm” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ quân hàm thì có thể tham khảo nhé!
 •   Hãy học cách gọi cho đúng quân hàm.
 •   Ông về hưu với quân hàm đại tá.
 •   Tháng 7 năm 2012, phong quân hàm Trung tướng.
 •   Ông đôi khi được xếp quân hàm nguyên soái.
 •   Cùng năm, ông được phong quân hàm Chuẩn đô đốc.
 •   Vào năm 1863, Kleist được phong quân hàm Thiếu tá.
 •   Lúc này ông vẫn đang mang quân hàm Đại tá.
 •   Sau thời kỳ trên, quân hàm này bị bãi bỏ.
 •   Ông được thụ phong quân hàm Trung tướng năm 1986.
 •   Quân hàm cũng không có mang trên các mũ nón.
 •   Anh có quân hàm, anh có quyền ngồi ngoài à?
 •   Năm 1986, ông về hưu với quân hàm đại tá.
 •   Quân hàm của cậu đang an toàn trong tay tôi.
 •   Cũng tương tự cho súng của anh và quân hàm.
 •   Trong thời gian này ông được phong quân hàm Thiếu tướng.
 •   Trước chiến tranh tôi đã được Đại tướng trao quân hàm.
 •   Vào năm 1904, ông được thăng quân hàm Trung tướng và vào ngày 5 tháng 3 năm 1908 ông được nhận quân hàm danh dự (Charakter) Thượng tướng pháo binh.
 •   Không cần phải đeo quân hàm trên vai mới có danh dự.
 •   Vào năm 1888, Boehn được phong quân hàm Thượng tướng Bộ binh.
 •   Tháng 7 năm 2010, ông được thăng quân hàm Phó Đô đốc.
 •   Tháng 7 năm 2007, ông được thăng quân hàm Phó Đô đốc.
 •   Quân hàm, nghĩa vụ?
 •   Quân Hàm Trung Sĩ là quân hàm Bậc trung trong hệ quân hàm đối với Hạ sĩ Quan (Hạ sĩ -> Trung sĩ -> Thượng sĩ).
 •   Giữ quân hàm Đại tá.
 •   Đeo quân hàm kết hợp.
 •   Quân hàm Trung úy Đại úy
 •   Người thô lỗ mang quân hàm.
 •   Lịch sử thụ phong quân hàm.
 •   Cờ hiệu quân hàm Lữ đoàn trưởng.
 •   Tôi không thấy quân hàm của ông.
 •   Quân hàm Đại tướng (tiếng Pháp: général d'armée) là bậc quân hàm hiện dịch cao nhất trong Quân đội Pháp hiện nay.

Các từ ghép với từ “quân hàm”

Danh sách từ ghép với từ “quân hàm” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang