Tự truyện là gì?

Từ tự truyện trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ tự truyện bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “tự truyện“ hay các từ ghép với từ tự truyện thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “tự truyện” trong Tiếng Việt

tu truyen- d. Tác phẩm kể lại cuộc đời của bản thân tác giả.

Đặt câu với từ “tự truyện”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “tự truyện” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ tự truyện thì có thể tham khảo nhé!
 •   Cuốn tự truyện kết thúc với câu "Tôi thi đấu vì Jon-Paul."
 •   Tự truyện của ông ta sẽ là một sự kiện trên toàn thế giới.
 •   (b) Các bài tự truyện trong tạp chí đã giúp bạn như thế nào?
 •   Tự truyện của Nasho Dori được đăng trong Tháp Canh ngày 1-1-1996.
 •   Đặc biệt, các bài tự truyện trong tạp chí đã giúp ích nhiều anh chị.
 •   Black bắt đầu viết tự truyện của mình với tựa đề "Trước khi phà cập bến".
 •   Tháng 10 năm 2004, Dylan cho ra mắt phần đầu cuốn tự truyện, Chronicles: Volume One.
 •   Đó là một phần của quyển tự truyện sáu trang, hầu hết là do Joseph viết.
 •   Waithe cũng đã phát triển một bộ phim tự truyện series được gọi là The Chi.
 •   (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9) Những tự truyện có sức thu hút đặc biệt.
 •   Tại sao tôi tin Kinh Thánh—Tự truyện của một khoa học gia về nguyên tử
 •   Như thể nhìn thấy chính mình từ một hình tượng trong cuốn tự truyện hư cấu...
 •   Tháp Canh ngày 1-10-1995, trg 19-24, có đăng tự truyện của chị Padgett.
 •   Như thể nhìn thấy chính mình từ một hình tượng trong cuốn tự truyện hư cấu
 •   Tự truyện của anh Klein được đăng trong Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 1-10-1984.
 •   Cuốn tự truyện của một Yogi đã truyền cảm hứng cho ông rất nhiều trong cuộc đời.
 •   Tự truyện của anh Percy Iszlaub được đăng trong Tháp Canh (Anh ngữ) ngày 15-5-1981.
 •   Tự truyện của Emmanuel Lionoudakis được đăng trong Tháp Canh ngày 1-9-1999, trang 25-29.
 •   Tự truyện của vợ John Marks, Helen Marks, được đăng trong Tháp Canh ngày 1-1-2002.
 •   Tự truyện của Eminem, The Way I Am, được xuất bản ngày 21 tháng 8 năm 2008.
 •   Xin đọc Tháp Canh 1-11-1996, trang 22-27, để biết tự truyện của anh Emmanuel Paterakis.
 •   Mà chính là tự truyện.
 •   Điều này nằm trong cuốn tự truyện của ông.
 •   Tác phẩm của tôi cũng chuyển thành tự truyện.
 •   Câu chuyện thần thoại chính là tự truyện của ông.
 •   Năm 1978 bà phát hành quyển tự truyện No Bed of Roses.
 •   Năm 1986, Morita viết cuốn tự truyện nhan đề "Made in Japan".
 •   Kể từ đấy, tạp chí này đã đăng hàng trăm tự truyện.
 •   Quyển tự truyện As I Am của Neal được xuất bản năm 1988.
 •   Chúng ta học được gì khi đọc tự truyện của các giáo sĩ?
 •   Tự truyện là tiểu sử của cá nhân do chính người đó viết.

Các từ ghép với từ “tự truyện”

Danh sách từ ghép với từ “tự truyện” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang