Thu phục là gì?

Từ thu phục trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ thu phục bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “thu phục“ hay các từ ghép với từ thu phục thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “thu phục” trong Tiếng Việt

thu phuc- Thu lại cái đã mất. Thu phục đất đai.

Đặt câu với từ “thu phục”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “thu phục” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ thu phục thì có thể tham khảo nhé!
 •   Điền Khất ra sức thu phục lòng dân.
 •   Vùng Unova: Mamepato (Pidove): Thu phục ở tập 662.
 •   Cả ba dũng khí đã thu phục nhân tâm.
 •   Đừng quá nóng. Cố gắng thu phục cả tàu.
 •   Cuối cùng bị Phổ Hiền Bồ Tát thu phục.
 •   Ðài Loan và Bành Hồ đang chờ được thu phục.
 •   Trịnh Doanh quan tâm đến việc thu phục lòng dân.
 •   Thấy chưa, tất cả là do thu phục đối phương
 •   Muốn thu phục Địch Nhân Kiệt, đâu cần dùng vũ lực.
 •   Sau cùng, Ngộ Không mời Phật Di Lặc đến thu phục.
 •   Ta đã xong việc cố gắng thu phục trái tim mọi người.
 •   Quách Tử Nghi thu phục kinh thành Trường An lần thứ 2.
 •   Với cá tính hấp dẫn, Zenobia thu phục được lòng nhiều người.
 •   Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi, và kết thúc mọi chuyện.
 •   Ông ấy sẽ chết chắc nếu Drago bị thu phục bởi Brude.
 •   Huệ tông ở Khai Bình lệnh cho ông thu phục Đại Đô.
 •   Chỉ có hiền chỉ có đức, mới có thể thu phục được người.
 •   Em trai Vương đến tìm đạo sĩ nhờ đó thu phục được con quỷ.
 •   Ả yêu hồ ngàn năm này, chỉ có Khương lão mới thu phục được.
 •   Ta phụng thiên tử chi mệnh... đến trước thu phục lũ phản tặc các ngươi.
 •   Làm sao La Mã có thể thu phục lòng dân bản địa nhanh đến thế?
 •   Thu phục tại tập 965.
 •   Thu phục ở tập 727.
 •   Cô phải thu phục được họ.
 •   Họ đang cố thu phục Joey!
 •   Nếu cô có thể thu phục tôi...
 •   Tao đến, tao thấy, tao thu phục.
 •   Hôm nay chúng ta thu phục chúng.
 •   Guraigaa (Gligar): Thu phục ở tập 533.
 •   Tôi đã hoàn toàn bị thu phục.
 •   ta tìm người đến thu phục ngươi

Các từ ghép với từ “thu phục”

Danh sách từ ghép với từ “thu phục” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang