Trẻ mỏ là gì?

Từ trẻ mỏ trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ trẻ mỏ bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “trẻ mỏ“ hay các từ ghép với từ trẻ mỏ thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “trẻ mỏ” trong Tiếng Việt

tre mo- Con cái còn nhỏ tuổi
+ Trông nom trẻ mỏ suốt ngày.

Đặt câu với từ “trẻ mỏ”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “trẻ mỏ” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ trẻ mỏ thì có thể tham khảo nhé!
 •   Ở trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh chưa được miễn dịch, khả năng phòng vệ của trẻ rất kém.
 •   * trẻ em dưới 5 tuổi , nhất là trẻ dưới 2 tuổi
 •   bạn trẻ.
 •   Như Phao-lô có nói, chúng “nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ”.
 •   Trước 1 tuổi, trẻ trai thương bị cao hơn trẻ gái.
 •   Ví hội-thánh đấng Christ như một con trẻ, Phao-lô nói: “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ; khi tôi đã thành-nhơn, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ”.
 •   Ở những nơi trẻ nhiễm giun nhiều,. hãy chữa cho trẻ.
 •   Với họ, trẻ em bồng bế trẻ em thì rất thường.
 •   Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ em.
 •   Một Đứa Trẻ Biết Ca Hát Là Một Đứa Trẻ Hạnh Phúc
 •   trẻ sơ sinh
 •   Tiếng trẻ con này, tiếng trẻ con.
 •   Những trẻ này được gọi là trẻ sinh non.
 •   Trẻ em đường phố, hay trẻ bụi đời, trẻ em lang thang là những đứa trẻ sống trên các đường phố của một thành phố.
 •   “Hỡi người trẻ, hãy vui mừng trong tuổi trẻ...
 •   Bọn trẻ da đỏ vượt qua bọn trẻ Microsoft.
 •   Giường trẻ em (thường được gọi là giường cũi, cũi trẻ em) là một chiếc giường nhỏ đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
 •   “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.
 •   Chết trẻ.
 •   Trẻ con?
 •   Trẻ trâu.
 •   Altaussee, mỏ muối.
 •   Khu mỏ bạc.
 •   Quá trình bắt đầu từ khai thác mỏ (xem khai thác mỏ urani).
 •   Mỏ màu xanh nhạt.
 •   Bernterode là mỏ kali.
 •   Da gốc mỏ vàng.
 •   Một mỏ đồng cũ.
 •   Mỏ vàng nào, señor?
 •   Mỏ neo to quá.
 •   Cho cái mỏ neo.
 •   Trở về với vấn đề dầu mỏ, chúng ta có thể thay thế dầu mỏ.
 •   Mỏ vàng hoặc mỏ đất.
 •   Động Ngà có mỏ Vàng còn Mỏ Sạch là đất mỏ sắt.
 •   Đào mỏ này lấp mỏ khác thôi.
 •   Mỏ Pitinga là một mỏ thiếc mở ở Brazil.
 •   Mỏ vàng.
 •   Khi một mỏ bị bỏ rơi, bơm ngừng, và nước lụt mỏ.
 •   Là hầm mỏ.
 •   Huyện Mỏ Cày
 •   Từ đâu mà ông nghe nói về mỏ vàng, mỏ bạc vậy?
 •   Lò mỏ đấy.

Các từ ghép với từ “trẻ mỏ”

Danh sách từ ghép với từ “trẻ mỏ” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang