Tu-vang là gì?

Từ tu-vang trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ tu-vang bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “tu-vang“ hay các từ ghép với từ tu-vang thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “tu-vang” trong Tiếng Việt

tu-vang- Một tên gọi khác của dân tộc Chứt

Đặt câu với từ “tu-vang”

Danh sách các mẫu câu có từ tu-vang trong bộ Từ Điển Tiếng Việt đang được chúng tôi cập nhật và sẽ tới các bạn sớm nhất.

Các từ ghép với từ “tu-vang”

Danh sách từ ghép với từ “tu-vang” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “tu-vang”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang