Tua-ma-lin là gì?

Từ tua-ma-lin trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ tua-ma-lin bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “tua-ma-lin“ hay các từ ghép với từ tua-ma-lin thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “tua-ma-lin” trong Tiếng Việt

tua-ma-lin- (địa) Khoáng chất tồn tại dưới dạng những hình lăng trụ dài, nhiễm điện bằng nhiệt hoặc ma sát.

Đặt câu với từ “tua-ma-lin”

Danh sách các mẫu câu có từ tua-ma-lin trong bộ Từ Điển Tiếng Việt đang được chúng tôi cập nhật và sẽ tới các bạn sớm nhất.

Các từ ghép với từ “tua-ma-lin”

Danh sách từ ghép với từ “tua-ma-lin” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “tua-ma-lin”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang