Tung tung là gì?

Từ tung tung trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ tung tung bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “tung tung“ hay các từ ghép với từ tung tung thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “tung tung” trong Tiếng Việt

tung tung- Tiếng trống nhỏ đánh liên tiếp.

Đặt câu với từ “tung tung”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “tung tung” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ tung tung thì có thể tham khảo nhé!
 •   Tung lưới bắt cá...
 •   Đạp tung cửa ra.
 •   Hắn ta nổ tung!
 •   Hất tung anh ấy.
 •   " Tung 1 đồng xu "
 •   Xới tung hết lên.
 •   Những luật sư mà các anh cố cho nổ tung, hiện vẫn chạy tung tăng.
 •   Tôi làm lung tung.
 •   Bắn tung tóe rồi...
 •   Vì được tung hô?
 •   Không lật lung tung.
 •   cơn bão giật tung (hất tung, tốc) mái nhà
 •   Tung cước!
 •   Nổ tung à?
 •   Ảo tung chảo.
 •   Chú nổ tung!
 •   Thấy rối tung.
 •   Không đi lung tung.
 •   Mở tung cửa sổ.
 •   Và rồi nổ tung.
 •   Đạn bay tứ tung.
 •   Tung lưới bắt cá...
 •   Đạp tung cửa ra.
 •   Hắn ta nổ tung!
 •   Hất tung anh ấy.
 •   " Tung 1 đồng xu "
 •   Xới tung hết lên.
 •   Những luật sư mà các anh cố cho nổ tung, hiện vẫn chạy tung tăng.
 •   Tôi làm lung tung.
 •   Bắn tung tóe rồi...
 •   Vì được tung hô?
 •   Không lật lung tung.
 •   cơn bão giật tung (hất tung, tốc) mái nhà
 •   Tung cước!
 •   Nổ tung à?
 •   Ảo tung chảo.
 •   Chú nổ tung!
 •   Thấy rối tung.
 •   Không đi lung tung.
 •   Mở tung cửa sổ.
 •   Và rồi nổ tung.
 •   Đạn bay tứ tung.

Các từ ghép với từ “tung tung”

Danh sách từ ghép với từ “tung tung” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang