Vị tha là gì?

Từ vị tha trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ vị tha bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “vị tha“ hay các từ ghép với từ vị tha thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “vị tha” trong Tiếng Việt

vi tha- tt. Lấy lòng bác ái mà chuyên chú làm lợi cho kẻ khác; trái với vị kỉ
+ chủ nghĩa vị tha lòng vị tha.

Đặt câu với từ “vị tha”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “vị tha” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ vị tha thì có thể tham khảo nhé!
 •   Thế còn lòng vị tha thì sao hả bố?
 •   Hãy để sự vị tha luôn ngự trị trong lòng.
 •   Tiêu đề Phương tiện vị tha là một khả năng khác.
 •   Hãy tạo ra một tinh thần vị tha và quảng đại.
 •   Đồng thời ta vị tha, không cưu mang những lỗi lầm.
 •   Đó là dạng thức mạnh mẽ nhất của lòng vị tha.
 •   Ma-ri—Một tôi tớ vị tha của Đức Chúa Trời
 •   Hành động vị tha khuyến khích sự cam kết hôn nhân
 •   Chủ nghĩa vị tha là sự đối nghịch của tính ích kỷ.
 •   Hợp tác và lòng vị tha được coi là rất quan trọng.
 •   Sức mạnh thuộc linh thường đến qua sự phục vụ vị tha.
 •   Tình yêu thương là sự hy sinh, phục vụ, và lòng vị tha.
 •   Đấng Cứu Rỗi là một tấm gương về sự phục vụ vị tha.
 •   Các thành viên gia đình Bê-tên phải có tinh thần vị tha.
 •   Jim đã nếm được chất dinh dưỡng của sự phục vụ vị tha.
 •   Giê-su nói về một lối sống vị tha, chứ không tham lam
 •   Tôi đã nhìn thấy những gì xảy ra cho sự vị tha rồi.
 •   Thật là một biểu hiện dịu dàng của tình yêu thương vị tha!
 •   Khiêm nhường là tính vị tha chứ không phải là tính ích kỷ.
 •   (Lu-ca 6:19) Thật là một tinh thần vị tha biết bao!
 •   Kiều có một trái tim chung thuỷ, có một tấm lòng vị tha.
 •   Tính vị tha trong hôn nhân
 •   Cách mạng Vị tha muôn năm!
 •   Cậu theo chủ nghĩa vị tha à?
 •   Lòng vị tha, tâm hồn thánh thiện,
 •   Trên hết, a·gaʹpe hoàn toàn vị tha.
 •   Người vị tha hy sinh bản thân mình.
 •   Nó sắp có huy hiệu Vị Tha rồi.
 •   và gắng luyện thêm đức tính vị tha.
 •   lòng Chúa từ nhân, tính Chúa vị tha.
 •   Tại sao chúng ta nên có lòng vị tha?

Các từ ghép với từ “vị tha”

Danh sách từ ghép với từ “vị tha” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang