Từ vựng tiếng anh lớp 5 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 5 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

1. Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ə'dres/
Địa chỉ
2. lane
/lein/
Ngõ
3. road
/roud/
Đường (trong làng)
4. street
/stri:t/
Đường (trong thành phố)
5. flat
/flæt/
Căn hộ
/vilidʒ/
Ngôi làng
/kʌntri/
Đất nước
8. tower
/tauə/
Tòa tháp
/mauntin/
Ngọn núi
/district/
Huyện, quận
/prɔvins/
Tỉnh
/həumtaun/
Quê hương
13. where
/weə/
Ở đâu
14. from
/frəm/
Đến từ
15. pupil
/pju:pl/
Học sinh
16. live
/liv/
Sống
17. busy
/bizi/
Bận rộn
18. far
/fɑ:/
Xa xôi
19. quiet
/kwaiət/
Yên tĩnh
20. crowded
/kraudid/
Đông đúc
21. large
/lɑ:dʒ/
Rộng
22. small
/smɔ:l/
Nhỏ, hẹp
23. pretty
/priti/
Xinh xắn
/bju:tiful/
Đẹp
/ˈbɪldɪŋ/
Tòa nhà
26. tower
/ˈtaʊə(r)/
Tòa tháp
27. field
/fi:ld/
Đồng ruộng
28. noisy
/´nɔizi/
Ồn ào
29. big
/big/
To, lớn

2. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 2: I always get up early. How about you?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/gəʊ tə sku:l/
Đi học
/du: ðə 'həʊmwɜ:k/
Làm bài tập về nhà
/tɔ:k wið frendz/
Nói chuyện với bạn bè
/brʌ∫ ðə ti:θ/
Đánh răng
/du: 'mɔ:niŋ 'eksəsaiz/
Tập thể dục buổi sáng
/kuk 'dinə/
Nấu bữa tối
/wɒt∫ ti:'vi:/
Xem ti vi
/plei 'fʊtbɔ:l/
Đá bóng
/sɜ:f tə ‘ɪntənet/
Lướt mạng
/lʊk fɔ:[r] infə'mei∫n/
Tìm kiếm thông tin
/gəʊ 'fi∫iη/
Đi câu cá
/raid ei 'baisikl/
Đi xe đạp
/kʌm tu: tə 'laibrəri/
Đến thư viện
/gəʊ 'swimiη/
Đi bơi
/gəʊ tə bed/
Đi ngủ
/gəʊ '∫ɒpiŋ/
Đi mua sắm
/gəʊ 'kæmpiŋ/
Đi cắm trại
/gəʊ 'dʒɒgiη/
Đi chạy bộ
/plei 'bædmintən/
Chơi cầu lông
20. get up
/'get ʌp/
Thức dậy
/hæv 'brekfəst/
Ăn sáng
/hæv lʌnt∫/
Ăn trưa
/hæv 'dinə/
Ăn tối
/lʊk fɔ:[r]/
Tìm kiếm
25. project
/'prədʒekt/
Dự án
26. early
/'ə:li/
Sớm
27. busy
/'bizi/
Bận rộn
/ˈklɑːsˌmeɪt/
Bạn cùng lớp
/'spɔ:ts 'sentə[r]/
Trung tâm thể thao
30. library
/'laibrəri/
Thư viện
31. partner
/'pɑ:tnə[r]/
Bạn cùng nhóm, cặp
32. always
/'ɔ:lweiz/
Luôn luôn
33. usually
/'ju:ʒuəli/
Thường thường
34. often
/'ɒfn/
Thường xuyên
/'sʌmtaimz/
Thỉnh thoảng
/'evridei/
Mỗi ngày

3. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/ein∫ənt/
Cổ, xưa
(n) /eəpɔ:t/
Sân bay
3. bay
/bei/
Vịnh
4. by
/bai/
Bằng (phương tiện gì đó)
5. boat
/bout/
Tàu thuyền
6. beach
/bi:t∫/
Bãi biển
7. coach
(n) /kəʊt∫/
Xe khách
8. car
/ka:(r)/
Ô tô
/klɑ:smeit/
Bạn cùng lớp
10. family
/fæmili/
Gia đình
11. great
/greit]/
Tuyệt vời
12. holiday
/hɔlədi/
Kỳ nghỉ
/həumtaun/
Quê hương
14. Island
/ailənd/
Hòn đảo
/im'piəriəl siti/
Kinh thành
/moutəbaik/
Xe máy
17. north
/nɔ:θ/
Miền bắc
18. weekend
/wi:kend/
Ngày cuối tuần
19. trip
/trip/
Chuyến đi
20. town
/taun/
Thị trấn, phố
/teik ei bəʊt trip/
Đi chơi bằng thuyền
22. seaside
/si:'said/
Bờ biển
23. really
/riəli/
Thật sự
/trein strei∫n/
Nhà ga (tàu)
/swimiη pu:l/
Bể bơi
26. railway
railway
Đường sắt (dành cho tàu hỏa)
27. train
/trein/
Tàu hỏa
28. taxi
/'tæksi/
Xe taxi
29. plane
/plein/
Máy bay
/ʌndəgraund/
Tàu điện ngầm
/prɔvins/
Tỉnh
32. picnic
/piknik/
Chuyến đi dã ngoại
/'fəʊtəʊ əv ðə trip/
Ảnh chụp chuyến đi
/'wʌndəfl/
Tuyệt vời
35. weekend
/wi:k'end/
Cuối tuần
/gəʊ ɒn ei trip/
Đi du lịch

4. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 4: Did you go to the party?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /bə:θdei/
Ngày sinh nhật
2. party
(n) /pɑ:ti/
Bữa tiệc
3. fun
(adj) /fʌn/
Vui vẻ/ niềm vui
4. visit
(v) /visit/
Đi thăm
5. enjoy
(v) /in'dʒɔi/
Thưởng thức
(n) /fʌnfeə/
Khu vui chơi
7. flower
(n) /flauə/
Bông hoa
(adj) /difrənt/
Khác nhau
9. place
(n) /pleis/
Địa điểm
(n) /festivəl/
Lễ hội, liên hoan
(n) /bʊk feə[r]/
Hội chợ sách
/ti:t∫ə dei/
Ngày nhà giáo
(n) /haidənd'si:k/
Trò chơi trốn tìm
14. cartoon
(n) /kɑ:'tu:n/
Hoạt hình
15. chat
(v) /t∫æt/
Tán gẫu
16. invite
(v) /invait/
Mời
17. eat
(v) /i:t/
Ăn
(n) /fu:d ænd driηk/
Đồ ăn và thức uống
19. happily
(adv) /hæpili/
Một cách vui vẻ
20. film
(n) /film/
Phim
21. present
(n) /pri'zent/
Quà tặng
22. robot
(n) /'rəʊbɒt/
Con rô bốt
23. sweet
(n) /swi:t/
Kẹo
24. candle
(n) /kændl/
Đèn cày
25. cake
(n) /keik/
Bánh ngọt
26. juice
(n) /dʒu:s/
Nước ép hoa quả
27. fruit
(n) /fru:t/
Hoa quả
(n) /stɔ:ribuk/
Truyện
(n) /kɔmik buk/
Truyện tranh
30. sport
(n) /spɔ:t/
Thể thao
31. start
(v) /stɑ:t/
Bắt đầu
32. end
(v) /end/
Kết thúc
/gəʊ tu: ðə zu:/
Đi chơi sở thú
/gəʊ tu: ðə 'pɑ:ti/
Tham dự tiệc
/gəʊ ɒn ei 'piknik/
Đi chơi/ đi dã ngoại
/stei ət həʊm/
Ở nhà
/wɒtʃ ti:'vi:/
Xem ti vi

5. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Where will you be this weekend?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /mauntin/
Ngọn núi
2. picnic
(n) /piknik/
Chuyến dã ngoại
(n) /kʌntrisaid/
Vùng quê
4. beach
(n) /bi:t∫/
Bãi biển
5. sea
(n) /si:/
Biển
(n) /iηgli∫/
Nước Anh
7. visit
(v) /visit/
Thăm quan
8. swim
(v) /swim/
Bơi
(v) /iks'plɔ:/
Khám phá
10. cave
(n) /keiv/
Hang động
11. island
(n) /ailənd/
Hòn đảo
12. bay
(n) /bei/
Vịnh
13. park
(n) /pɑ:k/
Công viên
(n) /sænd'kæstl/
Lâu đài cát
/tə'mɔrou/
Ngày mai
16. weekend
/wi:kend/
Ngày cuối tuần
17. next
/nekst/
Kế tiếp
18. seafood
(n) /si:fud/
Hải sản
19. sand
(n) /sænd/
Cát
(v) /sʌn'beið/
Tắm nắng
21. build
(v) /bilt/
Xây dựng
(v) /æk'tiviti/
Hoạt động
(v) /intəvju:/
Phỏng vấn
24. great
(adj) /greit/
Tuyệt vời
25. around
/ə'raʊnd/
Vòng quanh
/ət sku:l/
Ở trường
27. at home
/ət həʊm/
Ở nhà
/bai tə si:/
Trên bãi biển

6. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 6: How many lessons do you have today?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /sʌbdʒikt/
Môn học
2. Maths
(n) /mæθ/
Môn Toán
(n) /saiəns/
Môn Khoa học
4. IT
(n) /ai ti:/
Môn Công nghệ Thông tin
5. Art
(n) /a:t/
Môn Mỹ thuật
6. Music
(n) /mju:zik/
Môn Âm nhạc
(n) /iηgli∫/
Môn tiếng Anh
(n) /vjetnə'mi:z/
Môn tiếng Việt
9. PE
(n) /Pi: i:/
Môn Thể dục
10. trip
(n) /trip/
Chuyến đi
11. lesson
(n) /lesn/
Bài học
12. still
/stil/
Vẫn
13. pupil
(n) /pju:pl/
Học sinh
14. again
/ə'gen/
Lại, một lẩn nữa
15. talk
(v) /tɔ:k/
Nói chuyện
(n) /breik taim/
Giờ giải lao
(n) /sku:l dei./
Ngày phải đi học
(n) /wi:k end dei/
Ngày cuối tuần
19. except
(v) /ik sept /
Ngoại trừ
20. start
(v) /sta:t/
Bắt đầu
21. August
(n) /ɔ:'gʌst/
Tháng Tám
(n) /praiməri sku:l/
Trường tiếu học
(n) /taimtəbl/
Thời khóa biểu
(v)
Đi học
/ɒn 'hɒlədei/
Đang trong kỳ nghỉ
/'kɒpi bʊk/
Sách mẫu
/breik taim/
Giờ giải lao

7. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 7: How do you learn English?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. skill
(n) /skil/
Kĩ năng
2. speak
(v)/spi:k/
Nói
3. listen
(v) /lisn/
Nghe
4. read
(v) /ri:d/
Đọc
5. write
(v) /rait/
Viết
(n) /və'kæbjuləri/
Từ vựng
(n) /græmə/
Ngữ pháp
(n) /fə'netiks/
Ngữ âm
(n) /noutbuk/
Quyển vở
10. story
(n) /stɔ:ri/
Truyện
11. email
(n) /imeil/
Thư điện tử
12. letter
(n) /letə/
Thư (viết tay)
(n) /nju:kʌmə/
Người mới
14. learn
(v) /lə:nt/
Học
15. song
(n)/sɔη/
Bài hát
16. aloud
(adj)/ ə'laud/
To, lớn (về âm thanh)
17. lesson
(n) /lesn/
Bài học
18. foreign
(adj) /fɔrin/
Nước ngoài, ngoại quốc
(n) /læηgwidʒ/
Ngôn ngữ
20. French
(n)/frent∫/
Tiếng Pháp
(adj) /feivərit/
Ưa thích
(v) /ʌndə'stud/
Hiểu
(n) /kə,mju:ni'kei∫n/
Sự giao tiếp
(adj) /nesisəri/
Cần thiết
/fri: taim/
Thời gian rảnh
26. guess
(v) /ges/
Đoán
27. meaning
(n) /mi:niη/
Ý nghĩa
28. stick
(v) /stick/
Gắn, dán
(v) /præktis/
Thực hành, luyện tập
(n) /nju: wɜ:d/
Từ mới
(n) /∫ɔ:t 'stɔ:ri/
Truyện ngắn
32. Hobby
(n) /'hɒbi/
Sở thích
(n) /'fɒrən frend/
Bạn nước ngoài
34. Subject
(n) /'sʌbdʒikt/
Môn học
35. Because
/bi'kɒz/
Bởi vì
36. While
/wail/
Trong khi
37. Good at
(v) /gud ət/
Giỏi về
38. Happy
(adj) /'hæpi/
Vui vẻ
(adj) /'nesəsəri/
Cần thiết

8. Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 8: What are you reading?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. crown
(n) /kraun/
Con quạ
2. fox
(n) /fɔks/
Con cáo
3. dwarf
(n) /dwɔ:f/
Người lùn
4. ghost
(n) /goust/
Con ma
5. Story
(n) /stɔ:ri/
Câu chuyện
6. chess
(n) /t∫es/
Cờ vua
(n) /hælou'i:n/
Lễ Ha lo ween
8. scary
(adj) /skeəri/
Đáng sợ
(n) /feəriteil/
Truyện cổ tích
(n) /∫ɔ:t'stɔ:ri/
Truyện ngắn
11. I see
/Ai si:/
Mình hiểu
(n) /kæriktə/
Nhân vật
13. main
(adj) /mein/
Chính, quan trọng
14. borrow
(v) /bɔrou/
Mượn (đi mượn người khác)
15. finish
(v) /fini∫/
Hoàn thành, kết thúc
(adj) /dʒenərəs/
Hào phóng
(adj) /hɑ:d wə:kiη/
Chăm chỉ
18. Kind
(adj) /kaind/
Tốt bụng
19. gentle
(adj) /dʒentl/
Hiền lành
20. clever
(adj) /klevə/
Khôn khéo, thông minh
(adj) /feivərit/
Ưa thích
22. funny
(adj) /fʌni/
Vui tính
(adj) /bju:tiful/
Đẹp
(n) /pə'li:smən/
Cảnh sát

9. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 9: What did you see at the zoo?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. zoo
(n) /zu:/
Sở thú
2. animal
(n) /æniməl/
Động vật
(n) /elifənt/
Con voi
4. tiger
(n) /taigə/
Con hổ
5. monkey
(n) /mʌηki]/
Con khỉ
(n) /gə'rilə/
Con khỉ gorila
(n) /krɔkədail/
Con cá sấu
8. python
(n) /paiθən/
Con trăn
(n) /pi:kɔk/
Con công
10. noisy
(adj) /nɔizi/
Ầm ĩ
11. scary
(adj) /skeəri/
Đáng sợ
12. fast
(adj) /fɑ:st/
Nhanh nhẹn
13. baby
(n) /beibi/
Non, nhỏ
(adv) /jestədi/
Hôm qua
15. circus
(n) /sə:kəs/
Rạp xiếc
16. park
(n) /pɑ:k/
Công viên
(adj) /in'telidʒənt/
Thông minh
18. trunk
(n) /trʌηk/
Cái vòi (của con voi)
19. spray
(v) /sprei/
Phun nước
(n) /kæηgə'ru:/
Con chuột túi
21. funny
(adj) /fʌni/
Vui nhộn
22. loudly
(adv) /laudli/
Ầm ĩ
23. roar
(v) /rɔ:/
Gầm, rú
24. panda
(n) /pændə/
Con gấu trúc
25. cute
(adj) /kju:t/
Đáng yêu
26. slowly
(adv) /slouli/
Một cách chậm chạp
27. quietly
(adv) /kwiətli/
Một cách nhẹ nhàng
28. move
(v) /mu:v/
Di chuyển
29. walk
(v) /wɔ:k/
Đi bộ, đi lại
(qty) /ə lɔt əv/
Nhiều
31. jump
(v) /dʒʌmp/
Nhảy
32. quickly
(adv) /kwikli/
Một cách nhanh nhẹn
/Hæv ə gud taim/
Vui vẻ

10. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 10: When will Sports Day be?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /festivəl/
Lễ hội, liên hoan
(n) /spɔ:t dei/
Ngày Thể thao
(n) /ti:t∫ə dei/
Ngày Nhà giáo
(n) /indi'pendəns dei/
Ngày Độc lập
(n) /t∫aildən dei/
Ngày Thiếu nhi
(n) /kən'test/
Cuộc thi
(n) /mju:zik festivəl/
Liên hoan âm nhạc
(n) /siŋgiŋ kən'test/
Cuộc thi hát
9. gym
(n) /dʒim/
Phòng tập thể dục
(n) /spɔ:t graund/
Sân chơi thể thao
(v) /plei ə'geinst/
Đấu với (đội nào đó) kế
(n) /bædmintən/
/ˈfʊt.ˌbɔl/
(n) /ˈfʊt bɔl/
Môn bóng đá
(n) /vɔlibɔ:l/
Môn bóng chuyền
(n) /bɑ:skitbɔ:l/
Môn bóng rổ
(n) /teibl tenis/
Môn bóng bàn
(n) /'tʌg əv 'wɔ:/
Kéo co
(n) /’∫ʌtlkɒk ‘kikiŋ/
Đá cầu
(n) /'weit liftiŋ/
Cử tạ
20. Rope
(n) ây thừng
Dây thừng
21. Racket
(n) /'rækit/
Cái vợt
(v) /præktis/
Thực hành, luyện tập
(n) /kɔmpi'ti∫n/
Kì thi
24. Event
(n) /i'vent/
Sự kiện
25. match
(n) /mæt∫/
Trận đấu
(v) /taik pa:t in/
Tham gia
/evriwʌn/
Mọi người
28. next
/nekst/
Tiếp
29. win
(v) /win/
Chiến thắng
30. Lose
(v) /lu:z/
Thua

1. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What’s the matter with you?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /brekfəst/
Bữa sáng
2. ready
(adj) /redi/
Sẵn sàng
3. matter
(n) /mætə/
Vấn đề
4. fever
(n) /fi:və/
Sốt
(n) /temprət∫ə/
Nhiệt độ
(n) /hedeik/
Đau đầu
(n) /tu:θeik/
Đau răng
(n) /iəreik/
Đau tai
(n) /stʌmək eik/
Đau bụng
(n) /bækeik/
Đau lưng
(n) /sɔ: θrout/
Đau họng
(n) /sɔ: aiz/
Đau mắt
13. hot
(adj) /hɔt/
Nóng
14. cold
(adj) /kould/
Lạnh
15. throat
(n) /θrout/
Họng
16. pain
(n) /pein/
Cơn đau
17. feel
(v) /fi:l/
Cảm thấy
18. doctor
(n) /dɔktə/
Bác sĩ
19. dentist
(n) /dentist/
Nha sĩ
20. rest
(n) /rest/
Nghỉ ngơi, thư giãn
21. fruit
(n) /fru:t/
Hoa quả
22. heavy
(adj) /hevi/
Nặng
23. carry
(v) /kæri/
Mang, vác
24. sweet
(adj) /swi:t/
Kẹo; ngọt
25. karate
(n) /kə'rɑ:ti/
Môn karate
26. nail
(n) /neil/
Móng tay
27. brush
(v) /brʌ∫/
Chài (răng)
28. hand
(n) /hænd/
Bàn tay
29. healthy
(adj) /helθi/
Tốt cho sức khỏe
(adv) /regjuləri/
Một cách đều đặn
31. meal
(n) /mi:l/
Bữa ăn
32. problem
(n) /prɔbləm/
Vấn đề
33. advice
(n) /əd'vais/
Lời khuyên
34. cough
(v) /kɔ:f/
Ho
35. sick
(n) /sik/
Ốm
(v) /gəʊ tu: ðə 'dɒktə[r]/
Đi khám bác sĩ
(v) /gəʊ tu: ðə 'dentist/
Đi khám nha sĩ
(v) /gəʊ tu: ðə 'hɒspitl/
Đến bệnh viện
(v) /teik ei rest/
Nghỉ ngơi

2. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 12: Don’t ride your bike too fast!

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. knife
(n) /naif/
Con dao
2. cut
(n) /kʌt/
Vết cắt, cắt
(n) /kæbidʒ/
Cải bắp
(n) /stouv/
Bếp lò
5. touch
(v) /tʌt∫/
Chạm vào
6. bum
(n) /bʌm/
Vết bỏng, đốt cháy
7. match
(n) /mæt∫/
Que diêm
(v) /rʌn'daun/
Chạy xuống
9. stair
(n) /steə/
Cầu thang
(v) /klaim ði tri:/
Trèo cây
11. bored
(adj) /bɔ:d/
Chán, buồn
12. reply
(v) /ri'plai/
Trả lời
13. loudly
(adv) /laudli/
Ầm ĩ
14. again
/ə'gen/
Lại
15. run
(v) /'rʌn/
Chạy
16. leg
(n) /leg/
Chân
17. arm
(n) /ɑ:mz/
Tay
18. break
(v) /breik/
Làm gãy, làm vỡ
(n) /æpltri:/
Cây táo
(v) /fɔ:l ɔv/
Ngã xuống
21. hold
(v) /hould/
Cầm, nắm
22. sharp
(adj) /∫ɑ:p/
Sắc, nhọn
(adj) /deindʒrəs/
Nguy hiếm
24. common
(adj) /kɔmən/
Thông thường, phổ biến
(n) /æksidənt/
Tai nạn
26. prevent
(v) /pri'vent/
Ngăn chặn
27. safe
(n) /seif/
An toàn
(n) /jʌηgə t∫ildrən/
Trẻ nhỏ
(v) /roul ɔ:f/
Lăn khỏi
30. balcony
(n) /bælkəni/
Ban công
31. tip
(n) /tip/
Mẹo
(n) /neibə/
Hàng xóm
(n) /'sizəz/
Cái kéo
34. tool
(n) /tu:l/
Dụng cụ
35. helmet
(n) /'helmit/
Mũ bảo hiểm
36. bite
(v) /bait/
Cắn
37. scratch
(v) /skræt∫/
Cào
(v) /kɒ:l fə[r] help/
Nhờ giúp đỡ

3. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/fri: taim/
Thời gian rảnh
2. watch
(v) /wɔt∫/
Xem
(v) /sə:f ði intə:net/
Truy cập Internet
(v) /raid ði baik/
Đi xe đạp
5. animal
(n) /æniməl/
Động vật
(n) /prougræm/
Chương trình
7. clean
(v) /kli:n/
Dọn dẹp, làm sạch
8. karate
(n) /kə'rɑ:ti/
Môn karate
9. sport
(n) /spɔ:t/
Thể thao
10. club
(n) /klʌb/
Câu lạc bộ
11. dance
(v) /da:ns/
Khiêu vũ, nhảy múa
12. sing
(v) /siη/
Ca hát
(n) /kwest∫ən/
Câu hỏi
14. survey
(n) /sə:vei/
Bài điều tra
15. cartoon
(n) /kɑ:'tu:n/
Hoạt hình
16. ask
(v) /ɑ:sk/
Hỏi
(v) /gou 'fi∫iη/
Đi câu cá
(v) /gou ∫ɔpiη/
Đi mua sắm
(v) /gou swimiη/
Đi bơi
(v) /gou kæmpiη/
Đi cắm trại
(v) /gou skeitiη/
Đi trượt pa-tanh
(v) /gou haikin/
Đi leo núi
23. draw
(v) /drɔ:/
Vẽ
(n) /red rivə/
Sông Hồng
25. forest
(n) /fɔrist/
Khu rừng
26. camp
(n) /kæmp/
Trại, lều
27. jog
(v) /dʒɒg/
Chạy bộ
28. read
(n) /ri:d/
Đọc
(v) /plei ˈvɑːliˌbɑːl/
Chơi bóng chuyền
(v) /plei 'bædmintən/
Chơi cầu lông
(v) /plei kəm'pju:tə[r] ˈgeɪm/
Chơi trò chơi trên máy tính
(v) /plei tenis/
Chơi quần vợt
(v) /plei t∫es/
Chơi cờ
(v) /plei 'fʊtbɔ:l/
Chơi bóng đá
(v) /'lisn tu: 'mju:zik/
Nghe nhạc

4. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 14: What happened in the story?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. story
(n) /stɔ:ri/
Câu chuyện
(n) /wɔ:tə'melən/
Quả dưa hấu
(adj) /di'li∫əs/
Ngon
4. happen
(v) /hæpən/
Xảy ra
5. island
(n) /ailənd/
Hòn đảo
6. order
(v) /ɔ:də/
Ra lệnh
/fɑ:ə'wei/
Xa xôi
8. seed
(n) /si:d/
Hạt giống
9. grow
(v) /grou/
Trồng, gieo trồng
(v) /iks't∫eindʒ/
Trao đổi
11. lucky
(n) /'lʌki/
May mắn
/in ði end/
Cuối cùng
(v) /hə:d ə'baut/
Nghe về
14. let
(v) /let/
Cho phép
15. go back
(v) /gou bæk/
Trở lại
16. first
/fə:st/
Đầu tiên
17. then
/ðen/
Sau đó
18. next
/nekst/
Kế tiếp
(n) /prin'ses/
Công chúa
20. prince
(n) /prins/
Hoàng tử
/ə'gou/
Cách đây (trong quá khứ)
22. castle
(n) /kɑ:sl/
Lâu đài
23. magic
(n) /mædʒik/
Phép thuật
(n) /sə'praiz/
Ngạc nhiên
25. happy
(adj) /hæpi/
Vui mừng, hạnh phúc
26. walk
(v) /wɔ:k/
Đi bộ
27. run
(v) /rʌn/
Chạy
/evə ɑ:ftə/
Kể từ đó
29. marry
(v) /mæri/
Kết hôn
30. meet
(v) /mi:t/
Gặp gỡ
(n) /sta: fru:t/
Quả khế
32. golden
(adj) /gouldən/
Bằng vàng
33. greedy
(adj) /gri:di/
Tham lam
34. kind
(adj) /kaind/
Tốt bụng
(n) /kæriktə/
Nhân vật
36. angry
(adj) /æηgri/
Tức giận
/wʌn dei/
Một ngày nào đó (trong tương lai)
38. roof
(n) /ru:f/
Mái nhà
39. piece
(n) /pi:s/
Mảnh, miếng, mẩu
40. meat
(n) /mi:t/
Thịt
41. give
(v) /giv/
Đưa cho
42. beak
(n) /bi:k/
Cái mỏ (chim,quạ)
43. pick up
(v) /pik ʌp/
Nhặt, lượn
44. ground
(n) /graund/
Sân
(n) /fouk teili:z/
Truyện dân gian
46. honest
(adj) /ɔnist/
Thật thà
47. wise
(adj) /waiz/
Khôn ngoan
48. stupid
(adj) /stju:pid/
Ngốc nghếch

5. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: What would you like to be in the future?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. future
(n) /fju:t∫ə/
Tương lai
2. pilot
(n) /pailət/
Phi công
3. doctor
(n) /dɔktə/
Bác sĩ
(n) /ti:t∫ə/
Giáo viên
(n) /ɑ:kitekt/
Kiến trúc sư
(n) /endʒi'niə/
Kĩ sư
7. writer
(n) /raitə/
Nhà văn
(n) /ə'kauntənt/
Nhân viên kế toán
(n) /biznis pə:sn/
Doanh nhân
10. nurse
(n) /nə:s/
Y tá
11. artist
(n) /ɑ:tist/
Họa sĩ
(n) /mju:'zi∫n/
Nhạc công
13. singer
(n) /siηə/
Ca sĩ
14. farmer
(n) /fɑ:mə/
Nông dân
15. dancer
(n) /dɑ:nsə/
Vũ công
16. fly
(v) /flai/
Bay
/əv kɔ:s/
Dĩ nhiên
18. scared
(adj) /skeəd/
Sợ hãi
19. leave
(v) /li:v/
Rời bỏ, rời
20. grow up
(v) /grou ʌp/
Trưởng thành
(v) /luk ɑ:ftə/
Chăm sóc
22. patient
(n) /pei∫nt/
Bệnh nhân
23. design
(v) /di'zain/
Thiết kế
(n) /bildiη/
Tòa nhà
(n) /kɔmik stɔ:ri/
Truyện tranh
26. farm
(n) /fɑ:m/
Trang trại
(n) /kʌntrisaid/
Vùng quê
28. space
(n) /spies/
Không gian
(n) /speis'∫ip/
Phi thuyền
(n) /æstrənɔ:t/
Phi hành gia
31. planet
(n) /plænit/
Hành tinh
(asdj) /im'pɔ:tənt/
Quan trọng
33. dream
(n) /dri:m/
Mơ ước
34. true
(adj) /tru:/
Thực sự, đúng
35. job
(n) /dʒɔb/
Công việc
36. drive
(v) /draɪv/
Điều khiển, lái
37. grow
(v) /ɡrəʊ/
Trồng

6. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. place
(n) /pleis/
Địa điểm
(n) /poust ɔfis/
Bưu điện
(n) /bʌs stɔp/
Trạm xe bus
(n) /fɑ:məsi/
Hiệu thuốc
5. cinema
(n) /sinimə/
Rạp chiếu phim
6. museum
(n) /mju:'ziəm/
Bảo tàng
7. park
(n) /pɑ:kə/
Công viên
8. zoo
(n) /zu:/
Sở thú
(n) /θiətə/
Rạp hát
(n) /restrɔnt/
Nhà hàng
(n) /su:pəmɑ:kit/
Siêu thị
12. next to
(prep) /nekst tu:/
Bên cạnh
13. behind
(prep) /bi’hand/
Đằng sau
(prep) /in frʌnt əv/
Ở phía trước
(prep) /ɔpəzit/
Đối diện
16. between
(prep) /bi'twi:n/
Ở giữa
(prep) /ɔn ðə kɔ:nə/
Ở góc
(v) /gou streit/
Đi thẳng
19. ahead
(adv) /ə'hed/
Về phía trước
(v) /tə:n left/
Rẽ trái
(v) /tə:n rait/
Rẽ phải
(adv) /æt ðə end/
Ở cuối cùng
23. near
(prep) /niə /
Ở gần
(v) /teik ə kout∫/
Đón xe ô tô khách
(v) /teik ə bout/
Đi tàu
(v) /gou bai plein/
Đi bằng máy bay
(v) /giviη di'rek∫n/
Chỉ đường
28. fence
(n) /fens/
Hàng rào

7. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 17: What would you like to eat?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /ˈrest(ə)rɒnt/
Nhà hàng
/ə bəʊl əv/
Một bát (gì đó)
3. noodle
(n) /ˈnuːd(ə)l/
4. water
(n) /ˈwɔːtə(r)/
Nước
/ə glɑ:s əv/
Một ly (gì đó)
(n) /ˈæp(ə)l dʒuːs/
Nước táo
7. fish
(n) /fɪʃ/
/ə ˈpækɪt əv/
Một gói (gì đó)
(n) /ˈbɪskɪt/
Bánh quy
/ə bɑ: əv/
Một thanh (gì đó)
/ə ˈkɑː(r)t(ə)n əv/
Một hộp (gì đó)
(n) /ˌleməˈneɪd/
Nước chanh
(adv) /ˈnaʊəˌdeɪz/
Ngày nay
(n) /ˈsæn(d)wɪdʒ/
Bánh săng uých
(n) /ˈhelθi fuːd/
Đồ ăn tốt cho sức khỏe
16. meal
(n) /miːl/
Bữa ăn
17. canteen
(n) /kænˈtiːn/
Căng tin
18. fresh
(adj) /freʃ/
Tươi
19. egg
(n) /eg/
Trứng
20. sausage
(n) /ˈsɒsɪdʒ/
Xúc xích
21. butter
(n) /ˈbʌtə(r)/
22. bottle
(n) /ˈbɒt(ə)l/
Chai
23. banana
(n) /bəˈnɑːnə/
Quả chuối
24. diet
(n) /ˈdaɪət/
Chế độ ăn kiêng
(n) /ˈvedʒtəb(ə)l/
Rau
26. vitamin
(n) /ˈvɪtəmɪn/
Chất dinh dưỡng (vitamin)
27. sugar
(n) /ˈʃʊɡə(r)/
Đường
28. salt
(n) /sɔːlt/
Muối
29. fat
(adj) /fæt/
Béo
30. habit
(n) /ˈhæbɪt/
Thói quen
31. rice
(n) /raɪs/
Gạo, cơm
32. meat
(n) /miːt/
Thịt

8. Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
(n) /ˈweðə(r)/
Thời tiết
(n) /ˈfɔː(r)kɑːst/
Dự báo
3. hot
(adj) /hɒt/
Nóng
4. cold
(adj) /kəʊld/
Lạnh
5. windy
(adj) /ˈwɪndi/
Có gió
6. sunny
(adj) /ˈsʌni/
Có nắng
7. cloudy
(adj) /ˈklaʊdi/
Có mây
8. stormy
(adj) /ˈstɔː(r)mi/
Có bão
9. cool
(adj) /kuːl/
Mát mẻ
10. rainy
(adj) /ˈreɪni/
Có mưa
11. warm
(adj) /wɔː(r)m/
Ấm áp
12. snowy
(adj) /ˈsnəʊi/
Có tuyết
(n) /təˈmɒrəʊ/
Ngày mai
(n) /ˈtemprɪtʃə(r)/
Nhiệt độ
15. popcorn
/ˈpɒpˌkɔː(r)n/
Bắp rang
16. foggy
(adj) /ˈfɒɡi/
Có sương mù
17. spring
(n) /sprɪŋ/
Mùa xuân
18. summer
(n) /ˈsʌmə(r)/
Mùa hè
19. autumn
/ˈɔːtəm/
Mùa thu
20. winter
(n) /ˈwɪntə(r)/
Mùa đông
21. plant
(n) /plɑːnt/
Cây cối
22. flower
(n) /ˈflaʊə(r)/
Hoa
23. country
/ˈkʌntri/
Đất nước
24. season
(n) /ˈsiːz(ə)n/
Mùa
25. north
(n) /nɔː(r)θ/
Phía bắc
26. south
(n) /saʊθ/
Phía nam
27. month
(n) /mʌnθ/
Tháng
28. dry
(adj) /draɪ/
Khô ráo
29. wet
(adj) /wet/
Ẩm ướt
30. wind
(n) /ˈwɪnd/
Gió
31. will
/wɪl/
Sẽ
32. snow
(n) /ˈsnəʊ/
Tuyết
33. rain
(n) /ˈreɪn/
Mưa, cơn mưa

Từ vựng các lớp khác

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang