Từ vựng tiếng anh lớp 7 mới nhất

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng anh lớp 7 theo chương trình mới năm 2023, được chúng tôi tổng hợp và cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất. Các chủ đề bài học, unit cũng được tách và gom lại giúp các bạn học dễ dàng hơn. Hy vọng với danh sách từ vựng này sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Tiếng Anh của mình.
Xem thêm

UNIT 1. MY HOBBIES (Sở thích của tôi)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/əpi:s əv keɪk/:
Dễ ợt
/ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər/
Cắm hoa
/ bɜːd wɒtʃɪŋ/
Quan sát chim chóc
/bɔːd ɡeɪm/
Trò chơi trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)
5. carve
/kɑːv/
Chạm, khắc
6. carved
/kɑːvd/
Được chạm, khắc
/’kɒlɑːʒ/
Một bức tranh tạo thành từ nhiều tranh, ảnh nhỏ
/eɡʃel/
Vỏ trứng
 /’frædʒaɪl/
Dễ vỡ
/’ɡɑːdənɪŋ/
Làm vườn
/hɔːs, ‘raɪdɪŋ/
Cưỡi ngựa
/aɪs, ‘skeɪtɪŋ/
Trượt băng
/’meɪkɪŋ, ‘mɒdəl/
Làm mô hình
/’meɪkɪŋ ‘pɒtəri/
Nặn đồ gốm
15. melody
/’melədi/
Giai điệu
/mə’nɒpəli/
Cờ tỉ phú
/’maʊntɪn, ‘klaɪmɪŋ/
Leo núi
18. share
/ʃeər/
Chia sẻ
19. skating
/’skeɪtɪŋ/
Trượt pa tanh
20. strange
/streɪndʒ/
Lạ
21. surfing
/’sɜːfɪŋ/
Lướt sóng
22. unique
/jʊˈni:k/
Độc đáo

UNIT 2: HEALTH (Sức khỏe)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/’ælədʒi/
Dị ứng
/’kæləri/
Calo
/’kɒmpaʊnd/
Ghép, phức
/’kɒnsəntreɪt/
Tập trung
/kən’dʒʌŋkʃən/
Liên từ
/ kəʊˈɔːdɪneɪt /
Kết hợp
7. cough
/kɒf/
Ho
/dɪˈpreʃən/
Chán nản, buồn rầu
9. diet
/’daɪət/
Ăn kiêng
/ɪˈsenʃəl/
Cần thiết
11. expert
 /’ekspɜːt/
Chuyên gia
/’ɪndɪˈpendənt/
Độc lập, không phụ thuộc
13.  itchy
 /’ɪtʃi/
Ngứa, gây ngứa
/dʒʌŋk fu:d/
Đồ ăn nhanh, quà vặt
15. myth
/mɪθ/
Việc hoang đường
16. obesity
/əʊˈbi:sɪti/
Béo phì
 /peɪ ə’tenʃən/
 chú ý, lưu ý đến
/pʊt ɒn weɪt/
 lên cân
/’sɪknəs/
Đau yếu, ốm yếu
20. spot
/spɒt/
Mụn nhọt
/steɪ ɪn ʃeɪp/
Giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh
22. sunburn
/’sʌnbɜːn/
Cháy nắng

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE (Hoạt động phục vụ cộng đồng)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/’benɪfɪt/
Lợi ích
/’blæŋkɪt/
Chăn
/’tʃærɪtəbl/
Từ thiện
/kli:n ʌp/
Dọn sạch
/kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs/
Dịch vụ công cộng
/dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl/
Người tàn tật
/dəʊˈneɪt/
Hiến tặng, đóng góp
/’eldəli ‘pi:pl/
Người cao tuổi
/ɡrə’fi:ti/
Hình hoặc chữ vẽ trên tường
/’həʊmləs ‘pi:pl/
Người vô gia cư
/’ɪntərvju:/
Cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
/meɪk ə ‘dɪfərəns/
Làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)
/’mentɔːr/
Thầy hướng dẫn
14. mural 
/’mjʊərəl/
Tranh khổ lớn
/nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/
Tổ chức phi lợi nhuận
/’nɜːsɪŋ həʊm/
Nhà dưỡng lão
/,ɔ:gənai’zeiʃn/
Tổ chức
/’sɜːrvɪs/
Dịch vụ
/’ʃeltər/
Mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ
20. sort 
/sɔ:t/
Thứ, loại, hạng
/stri:t ‘tʃɪldrən/
Trẻ em (lang thang) đường phố
/tu: bi: fɔːst/
Bị ép buộc
/”træfɪk dʒæm/
Ùn tắc giao thông
/’tju:tər/
Thầy dạy kèm, dạy kèm
/,vɒlən’tɪər/
Người tình nguyện, đi tình nguyện
Dùng các phương tiện giao thông công cộng

UNIT 4: MUSIC AND ARTS (Âm nhạc và các ngành nghệ thuật)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/’ænθəm/
Quốc ca
/’ætməsfɪər/
Không khí, môi trường
/kəm’pəʊz/
Soạn, biên soạn
/kəm’pəʊzər/
Nhà soạn nhạc, nhạc sĩ
/kən’trəʊl/
Điều khiển
/kɔːr ‘sʌbdʒekt/
Môn học cơ bản
/’kʌntri ‘mju:zɪk/
Nhạc đồng quê
/kə’rɪkjʊləm/
Chương trình học
/fəʊk ‘mju:zɪk/
Nhạc dân gian
/nɒn-ɪˈsenʃəl/
Không cơ bản
11. opera 
/’ɒpərə/
Vở nhạc kịch
/ə’rɪdʒɪneɪt/
Bắt nguồn
/pə’fɔːm/
Biểu diễn
/pə’fɔːməns/
Sự trình diễn, buổi biểu diễn
/fə’tɒɡrəfi/
Nhiếp ảnh
/’pʌpɪt/
Con rối
17. rural 
/’rʊərəl/
Thuộc nông thôn, thôn quê
/’skʌlptʃər/
Điêu khắc, tác phẩm điêu khắc
/sə’pɔ:t/
Nâng đỡ
/tɪk tæk təʊ/
Trò chơi cờ ca-rô
/’wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ/
Múa rối nước

UNIT 5. VIETNAM FOOD AND DRINK (Đồ ăn và thức uống Việt Nam)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. beat 
/bi:t/
Khuấy trộn, đánh trộn
2. beef 
/bi:f/
Thịt bò
/’bɪtə/
Đắng
/brɒθ/
Nước xuýt
/dɪˈlɪʃəs/
Ngon, thơm ngon
6. eel 
/i:l/
Con lươn
/flaʊə/
Bột
8. fold 
/fəʊld/
Gấp, gập
/’freɪɡrənt/
Thơm, thơm phức
/,ɡri:n ‘ti:/
Chè xanh
11. ham 
/hæm/
Giăm bông
/’nu:dlz/
Mì, mì sợi
/’ɒmlət, ‘ɒmlɪt/
Trứng tráng
/’pænkeɪk/
Bánh kếp
/’pepər/
Hạt tiêu
16. pork 
/pɔːk/
Thịt lợn
17. pour 
/pɔː/
Rót, đổ
/’resɪpi/
Công thức làm món ăn
19. salt 
/’sɔːlt/
Muối
20. salty 
/’sɔːlti/
Mặn, có nhiều muối
/’sænwɪdʒ/
Bánh xăng-đúych
22. sauce 
/sɔːs/
Nước xốt
/’sɒsɪdʒ/
Xúc xích
24. serve 
/sɜːv/
Múc/ xới/ gắp ra để ăn
/ʃrɪmp/
Con tôm
26. slice 
/slaɪs/
Miếng mỏng, lát mỏng
27. soup 
/su:p/
Súp, canh, cháo
28. sour 
/saʊər/
Chua
29. spicy 
/’spaɪsi/
Cay, nồng
/sprɪŋ rəʊlz/
Nem rán
31. sweet 
/swi:t/
Ngọt
/swi:t su:p/
Chè
33. tasty 
/’teɪsti/
Đầy hương vị, ngon
34. tofu 
/’təʊfu:/
Đậu phụ
35. tuna 
/’tju:nə/
Cá ngừ
/’tɜːmərɪk/
Củ nghệ
37. warm 
/wɔːm/
Hâm nóng

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/bɪld/
Xây dựng
/kən’sɪdər/
Coi như
/kən’sist əv/
Bao hàm/ gồm
/kən’strʌkt/
Xây dựng
/’dɒktərz stəʊn ‘tæblət/
Bia tiến sĩ
/i´rekt/
Xây dựng lên, dựng lên
/faʊnd/
Thành lập
8. grow 
/grəʊ/
Trồng, mọc
/ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi/
Quốc Tử Giám
/’pəvɪljən/
Khuê Văn Các
/ləʊˈkeɪt/
Đóng, đặt, để ở một vị trí
/pə’ɡəʊdə/
Chùa
/’rekəgnaiz/
Chấp nhận, thừa nhận
/rɪˈɡɑːd/
Đánh giá
15. relic 
/’relɪk/
Di tích
16. site 
/saɪt/
Địa điểm
/’stætʃu:/
Tượng
/sә’raʊnd/
Bao quanh, vây quanh
/teɪ keər əv/
Trông nom, chăm sóc
/’templ əv ‘lɪtərɪtʃə/
Văn Miếu
/wɜːld ‘herɪtɪdʒ/
Di sản thế giới

UNIT 7. TRAFFIC (Giao thông)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/saɪkl/
Đạp xe
/’træfɪk dʒæm/
Sự kẹt xe
3. park 
/pɑ:k/
Đỗ xe
/’peɪvmənt/
Vỉa hè (cho người đi bộ)
/’reɪlwei ,steɪ∫n/
Nhà ga xe lửa
/’seɪflɪ/
An toàn
/’seɪftɪ/
Sự an toàn
/’si:t’belt/
Dây an toàn
/’træfIk ru:l/
Luật giao thông
10. train 
/treɪn/
Tàu hỏa
11. roof 
/ru:f/
Nóc xe, mái nhà
/ɪ’li:gl/
Bất hợp pháp
/rɪˈvɜːs/
Quay đầu xe
14. boat 
/bəʊt/
Con thuyền
15. fly 
/flaɪ/
Lái máy bay, đi trên máy bay
/’helɪkɒptər/
Máy bay trực thăng
/’traɪæŋɡl/
Hình tam giác
/’viɪkəl/
Xe cộ, phương tiện giao thông
19. plane 
/pleɪn/
Máy bay
/prə’hɪbɪtɪv/
Cấm (không được làm)
/rəʊd saɪn/
Biển báo giao thông
22. ship 
/ʃɪp/
Tàu thủy
/trɑɪsɪkəl/
Xe đạp ba bánh

UNIT 8. FILMS (Điện ảnh)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/’ænɪˈmeɪʃən/
Phim hoạt hình
/’krɪtɪk/
Nhà phê bình
/dɪˈrekt/
Làm đạo diễn (phim, kịch…)
/dɪˈzɑːstə/
Thảm hoạ, tai hoạ
/,dɒkjə’mentri/
Phim tài liệu
/,entə’teɪnɪŋ/
Thú vị, làm vui lòng vừa ý
/’ɡrɪpɪŋ/
Hấp dẫn, thú vị
/hɪˈleəriəs/
Vui nhộn, hài hước
/’hɒrə fɪlm/
Phim kinh dị
/’mʌst si:/
Bộ phim hấp dẫn cần xem
/’pəʊstə/
Áp phích quảng cáo
/,rekə’mend/
Giới thiệu, tiến cử
/rɪˈvju:/
Bài phê bình
14. scary 
/:skeəri/
Làm sợ hãi, rùng rợn
/saɪəns fɪkʃən/
Phim khoa học viễn tưởng
16. star 
/stɑː/
Đóng vai chính
/’sɜːveɪ/
Cuộc khảo sát
/’θrɪlə/
Phim kinh dị, giật gân
/’vaɪələnt/
Có nhiều cảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD (Các lễ hội trên thế giới)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
/’festɪvl/
Lễ hội
/’fæsɪneɪtɪŋ/
Thú vị, hấp dẫn
/rɪˈlɪdʒəs/
Thuộc về tôn giáo
/’selɪbreɪt/
Tổ chức lễ
5. camp 
/Kæmp/
Trại,cắm trại
/’θæŋksgɪvɪŋ/
Lễ tạ ơn
/’stʌfɪŋ/
Nhân nhồi (vào gà)
/fi:st/
Bữa tiệc
/’tə:ki/
Gà tây
10. gravy 
/’ɡreɪvi/
Nước xốt
/’kranb(ə)ri/
Quả nam việt quất
/’si:zənl/
Thuộc về mùa
13. steep 
/sti:p/
Dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY (Các nguồn năng lượng)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
 / ‘ɔːlweɪz /
Luôn luôn
 / ‘ɒf(ə)n /
Thường
/ ‘sʌm.taɪmz /
Thỉnh thoảng
/ ‘nevə /
Không bao giờ
 / teɪk ə ʃaʊə /
Tắm vòi tắm hoa sen
/ ‘dɪst(ə)ns /
Khoảng cách
/ trans’pɔrt /
Phương tiện giao thông
/,ɪlɛk’trɪsɪti /
Điện
9. biogas
/’baiou,gæs/
Khí sinh học
/ ‘fʊtprɪnt /
Dấu vết, vết chân
/ ‘soʊlər /
(thuộc về) mặt trời
/ ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /
Khí CO2
/ ‘neɡətɪv /
Xấu, tiêu cực
/ ɔ:l’tə:nətiv /
Có thể lựa chọn thay cho vật khác
/ ‘deindʒrəs /
Nguy hiểm
16. energy
/ ‘enədʒi /
Năng lượng
17. hydro
/ ‘haidrou /
Thuộc về nước
/ ,nɔn ri’nju:əbl /
Không phục hồi, không tái tạo được
/ ‘plentifl /
Phong phú, dồi dào
/ ri’nju:əbl /
Phục hồi, làm mới lại
21. source
/ sɔ:s /
Nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE (Du lịch trong tương lai)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. safety
/’seɪfti/
Sự an toàn
/’pleznt/
Thoải mái, dễ chịu
/ɪˈmædʒɪnətɪv/
Tưởng tượng
/’træfɪk dʒæm/
Sự kẹt xe
5. crash
/kræʃ/
Va chạm xe, tai nạn xe
6. fuel
/fju:əl/
Nhiên liệu
/’i:kəu ‘frendli/
Thân thiện với hệ sinh thái, thân thiện với môi trường
8. float
/fləut/
Nổi
9. flop
/flɔp/
Thất bại
/’hɔvə ‘sku:tə/
Một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt trên mặt đất
/’mɔnouwi:l/
Một loại xe đạp có một bánh
/’pedl/
Đạp, bàn đạp
13. segway
/’segwei/
Một loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân để chạy bánh xe trên mặt đất
14. metro
/’metrəʊ/
Xe điện ngầm
/skʌɪ treɪn/
Tàu trên không trong thành phố
/’grɪdlɑːkt/
Giao thông kẹt cứng
/pə’lu:ʃ(ə)n/
Ô nhiễm
/tek’nɒlədʒi/
Kỹ thuật

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD (Một thế giới quá đông đúc)

Tên
Phiên âm
Giải nghĩa
1. affect
/ə’fekt/
Tác động, ảnh hưởng
2. block
/blɑ:k/
Gây ùn tắc
3. cheat
/tʃi:t/
Lừa đảo
4. crime
/kraim/
Tội phạm
/’kriminəl/
Kẻ tội phạm
/’densiti/
Mật độ dân số
/dai’və:s/
Đa dạng
8. effect
/i’fekt/
Kết quả
/iks’plouƷ ən/
Bùng nổ
/fli:’mɑ:kit/
Chợ trời
11. hunger
/’hʌɳgər/
Sự đói khát
12. major
/’meiʤər/
Chính, chủ yếu, lớn
/,mælnju:’triʃən/
Bệnh suy dinh dưỡng
/’megəsiti/
Thành phố lớn
/,ouvə’kraudid/
Quá đông đúc
16. poverty
/’pɔvəti/
Sự nghèo đói
17. slum
/slʌm/
Khu ổ chuột
18. slumdog
/slʌmdɔg/
Kẻ sống ở khu ổ chuột
19. space
/speis/
Không gian
/’speiʃəs/
Rộng rãi

Từ vựng các lớp khác

Danh sách từ vựng và mẫu câu khác

Cẩm nang