Hao là gì?

Từ hao trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ hao bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “hao“ hay các từ ghép với từ hao thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “hao” trong Tiếng Việt

hao- đg. 1 Bị giảm mất đi một phần về số lượng, giảm dần từng ít một, do một nguyên nhân nào đó. Dầu bay hơi, hao mất nhiều. 2 Tốn nhiều hơn so với mức thường, mức cần thiết. Mạ nhỏ cây, cấy hao lắm. Cuộc chiến tranh hao người tốn của.

Đặt câu với từ “hao”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “hao” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ hao thì có thể tham khảo nhé!
 •   Trấn: Thần Minh, Hao Lương.
 •   Hao hụt chi tiêu lắm.
 •   Những ai học nói ngôn ngữ này sẽ dễ nhận ra một số từ hao hao tiếng Ả Rập.
 •   Do tuổi cao nên sức tiêu hao,
 •   Làm cho tổn Bắc lại hao Đoài!
 •   Sự khấu hao là tuyến tính.
 •   Lâm sản bị tiêu hao rất nhiều.
 •   4 Ngài làm hao mòn thịt da,
 •   Chàng trông hao gầy mà nghiêm nghị .
 •   Làm tiêu hao năng lượng hạt mưa.
 •   Mắt tôi hao-mòn vì buồn-thảm”.
 •   Mọi cư dân của nó sẽ hao mòn;
 •   Lạm ân ngang ngược, hao tổn trăm mối.
 •   “MẮT TA HAO-MÒN VÌ CHẢY NƯỚC MẮT”
 •   Xin đình chỉ, để giảm hao phí.”
 •   Quân Phổ tổn hao hơn 6200 người.
 •   Tôi có thể đo lượng calo tiêu hao.
 •   Tinh thần suy sụp làm sức hao mòn.
 •   Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định.
 •   " Đó là họ hao tổn sức khoẻ để kiếm tiền rồi sau đó lại hao tổn tiền bạc để khôi phục sức khoẻ . "
 •   (Có một ngoại lệ ở đây là khấu hao, giống như bán sản phẩm, khấu hao được coi là chi phí doanh nghiệp).
 •   Cậu với nó trông cứ hao hao nhau.
 •   Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2010. Chen Hao tại Internet Movie Database Chen Hao Official Blog (Chinese) Chen Hao Biography (English) Chen Hao Picture Galleries (English)
 •   Hao Thiên Khuyển?
 •   Sự khấu hao.
 •   Park Ji Hao.
 •   Cùng nhau hao mòn.
 •   Anh cũng đánh bại nhà vô địch Hao ở cả hai ván gặp Hao.
 •   Đất không được khấu hao.
 •   Tuy nhiên, các chi phí vốn hóa được khấu hao hoặc khấu hao trong nhiều năm.
 •   Tiêu hao điện tự cung

Các từ ghép với từ “hao”

Danh sách từ ghép với từ “hao” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang