Ram là gì?

Từ ram trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ ram bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “ram“ hay các từ ghép với từ ram thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “ram” trong Tiếng Việt

ram- (đph) d. Món ăn làm bằng bánh đa gói thịt và gia vị rán lên
+ Ram ngoài Bắc gọi là chả rán hoặc nem Sài Gòn.
- d. Xấp giấy gồm năm trăm tờ hoặc hai mươi thếp.

Đặt câu với từ “ram”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “ram” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ ram thì có thể tham khảo nhé!
 •   Áp-ram được 75 tuổi khi rời Cha-ran.
 •   27 Áp-ram, tức là Áp-ra-ham.
 •   Kết cuộc bi thảm của Giê-hô-ram (16-20)
 •   RAM là bộ nhớ mà một máy tính cần có.
 •   Áp-ram xử trí thế nào trước tình hình đó?
 •   Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt”.
 •   Vợ chồng anh Ram cùng hai con sống tại Nepal.
 •   Nê Phi trao ghế xét xử cho Kê Giô Ram.
 •   6 Lúc đó Áp-ram đã già và chưa có con.
 •   11 Hi-ram cũng làm những cái thùng, xẻng và thau.
 •   9 Những lời này hẳn thật đau cho Áp-ram!
 •   Áp-ram đã làm gì khi sống ở Cha-ran?
 •   18 Áp-ram không ở lại lâu tại một nơi.
 •   (b) Áp-ram và Sa-rai có đời sống ra sao?
 •   Vua Hi-ram cung cấp vật liệu xây dựng (1-12)
 •   4 Làm thế nào Áp-ram biết về Đức Chúa Trời?
 •   12 Gia-cốp đã bỏ chạy đến lãnh thổ A-ram,*+
 •   24 Giê-hu giương cung bắn giữa hai vai Giê-hô-ram, mũi tên xuyên qua tim và Giê-hô-ram ngã gục trên chiến xa của mình.
 •   9 Áp-ram làm một hành động khác để đền đáp lại.
 •   Bo mạch đồ họa RAM ^ ATI Technologies khuyến khích GDDR3 Gregory Agostinelli.
 •   Hoàn cảnh đó thật dễ khiến Áp-ram trở nên cay đắng!
 •   Và nghĩ đến Ram.
 •   Đĩa & RAM ban đầu
 •   Sita là vợ của Ram.
 •   Chào mọi người đi, Ram.
 •   4 Ram sinh A-mi-na-đáp;
 •   Ngoài ra, máy còn có 64MB RAM.
 •   Giê-hu liền xử tử Giô-ram.
 •   Và con trai của Kausaiya là Ram.
 •   19 Ông chúc phước cho Áp-ram:
 •   20 Y-sác được 40 tuổi khi cưới Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên+ người A-ram ở Pha-đan-a-ram và là em gái của La-ban người A-ram.

Các từ ghép với từ “ram”

Danh sách từ ghép với từ “ram” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “ram”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang