Ranh là gì?

Từ ranh trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ ranh bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “ranh“ hay các từ ghép với từ ranh thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “ranh” trong Tiếng Việt

ranh- 1 .d. Đứa con đẻ ra không nuôi được và, theo mê tín, lại lộn lại làm con.
2. t. Tinh quái
+ Thằng bé ranh lắm. Mẹ ranh. Người đàn bà tinh quái.
- d. Chỗ ngăn ra để làm giới hạn.

Đặt câu với từ “ranh”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “ranh” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ ranh thì có thể tham khảo nhé!
 •   Bọn nhãi ranh!
 •   Đồ nhóc ranh.
 •   Ranh ma thiệt!
 •   Thằng nhóc ranh!
 •   Đồ nhãi ranh.
 •   Ranh giới trên cùng của tầng này gọi là ranh giới bình lưu.
 •   Con ranh khốn kiếp
 •   Con ranh nào đây?
 •   Con ranh ngu ngốc.
 •   Thằng khốn ranh con.
 •   Cáo Ranh. Thỏ Ngốc.
 •   Kế hoạch ranh ma.
 •   Rồi, bọn nhãi ranh!
 •   mấy thằng ranh con.
 •   Chờ đó, con ranh!
 •   Xin chào, nhãi ranh.
 •   ban co ranh ko
 •   Đồ ranh con đáng ghét!
 •   Ranh mãnh #, có hai đầu
 •   Tiến đến một ranh giới.
 •   Oppenheimer rất ranh ma, Michael.
 •   Ranh giới.
 •   Ranh mãnh.
 •   Ranh con!
 •   Thỏ Ranh.
 •   nhãi ranh.
 •   Thằng nhãi ranh
 •   Thằng nhãi ranh.
 •   Vịnh Cam Ranh
 •   Thằng ranh con!
 •   Con ranh này!

Các từ ghép với từ “ranh”

Danh sách từ ghép với từ “ranh” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang