Ranh con là gì?

Từ ranh con trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ ranh con bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “ranh con“ hay các từ ghép với từ ranh con thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “ranh con” trong Tiếng Việt

ranh con- d. (kng.). Trẻ con tinh quái (thường dùng làm tiếng chửi mắng). Đồ ranh con!

Đặt câu với từ “ranh con”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “ranh con” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ ranh con thì có thể tham khảo nhé!
 •   Anh là một thằng ranh con.
 •   không dễ thế đâu, ranh con.
 •   Mày bị sao thế, ranh con?
 •   Đừng hét nữa, thằng ranh con.
 •   Đến giờ ngủ rồi, ranh con ạ.
 •   Ranh con, trả lại đây cho ta.
 •   Mi nghĩ ta không nhớ ra mi chắc, ranh con?
 •   Cậu thấy mấy thằng ranh con làm được gì chưa?
 •   Để tôi nói cho anh biết điều này, đồ ranh con ngu dốt.
 •   Ông thốt lên rằng: "Suýt nữa ta chết về tay thằng ranh con".
 •   Không có tã lót, không có ranh con, cũng không có bà vợ chằn nào.
 •   Mày không thể tét đít Pablo Escobar như mấy thằng ranh con hư đốn được.
 •   Ngươi định bày tỏ chút sĩ diện trước mặt cô bạn nhỏ này sao, nhưng nếu nói chuyện với ta cái kiểu đó, ta sẽ vứt lưỡi ngươi cho chó ăn đấy, thằng ranh con láo xược
 •   Ranh con!
 •   Thằng ranh con!
 •   Thằng khốn ranh con.
 •   mấy thằng ranh con.
 •   Đồ ranh con đáng ghét!
 •   Đến đây, thằng ranh con!
 •   Đến đây, thằng ranh con.

Các từ ghép với từ “ranh con”

Danh sách từ ghép với từ “ranh con” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang