Rao là gì?

Từ rao trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ rao bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “rao“ hay các từ ghép với từ rao thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “rao” trong Tiếng Việt

rao- đg. Làm cho ai cũng có thể biết bằng cách nói to lên ở nơi công cộng hoặc đăng báo. Mõ rao mời làng ra đình bổ thuế. Rao hàng. Bán rao*. Mục rao vặt trên báo.

Đặt câu với từ “rao”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “rao” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ rao thì có thể tham khảo nhé!
 •   Rao bán căn hộ á?
 •   Buổi nhóm họp rao giảng
 •   Villa đang được rao bán.
 •   Trước khi đợt rao giảng kết thúc, hãy đặc biệt cố gắng rao giảng tại những khu vực chưa được rao giảng trong vòng sáu tháng vừa qua.
 •   Em sẽ rao bán nó.
 •   Họ “rao-truyền lời ngợi-khen Đức Giê-hô-va” qua công tác rao giảng hăng say.
 •   Dùng Kinh-thánh để rao giảng
 •   (Bên phải) Đi rao giảng chung
 •   “mặc vải thô” đi rao giảng
 •   Tôi có đem tờ rao vặt.
 •   Xem khung “Rao giảng ‘từng nhà’”.
 •   Rao giảng cho người Hy Lạp
 •   Mục đích của việc rao giảng
 •   Rao giảng từng nhà ở Ý
 •   Rao giảng tin mừng cặn kẽ
 •   Phần mình chuyên cần giảng rao
 •   Không ngớt rao truyền tin mừng!
 •   Rao giảng tại Cam-pu-chia
 •   RAO GIẢNG TẠI CHỖ LÀM VIỆC
 •   Rao giảng tại các cửa tiệm
 •   vui đi khắp nơi rao tin
 •   Rao Lời Cha,
 •   Những người rao giảng trọn thời gian dẫn đầu trong công việc rao giảng
 •   Rao vặt, tên mã.
 •   quyết tâm truyền rao.
 •   "Chim chơ-rao ơi!
 •   Không ngừng rao giảng
 •   Tôi đang rao bán..
 •   " Tình dục rao bán. "
 •   Anh ta rao bán nhà.
 •   Rao giảng ở Brazil; tham dự Trường dành cho người rao truyền Nước Trời ở Malawi

Các từ ghép với từ “rao”

Danh sách từ ghép với từ “rao” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang