Sinh ra là gì?

Từ sinh ra trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ sinh ra bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “sinh ra“ hay các từ ghép với từ sinh ra thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “sinh ra” trong Tiếng Việt

sinh ra- đgt. Hoá ra, trở nên (có xu hướng xấu)
+ nó sinh ra biếng lười.

Đặt câu với từ “sinh ra”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “sinh ra” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ sinh ra thì có thể tham khảo nhé!
 •   Cha tôi sinh ra ở Ấn Độ, còn mẹ là người gốc Ấn Độ sinh ra ở Uganda.
 •   Tôi sinh ra ở Đài Loan.
 •   Hài nhi sinh ra tại đó.
 •   Sinh ra để tiêu diệt ngươi.
 •   Sinh ra để làm bếp trưởng.
 •   Hắn được sinh ra hoàn hảo.
 •   Sự sống sinh ra mầm sống.
 •   BP: Tôi sinh ra đã già.
 •   Từ đó sinh ra hiềm khích.
 •   38 Các con trai của Bên-gia-min+ theo gia tộc là: Bê-la+ sinh ra gia tộc Bê-la; Ách-bên sinh ra gia tộc Ách-bên; A-hi-ram sinh ra gia tộc A-hi-ram; 39 Sê-phu-pham sinh ra gia tộc Sê-phu-pham; Hu-pham sinh ra gia tộc Hu-pham.
 •   Mẹ chết lúc sinh ra con.
 •   Sinh ra bởi một trinh nữ
 •   Hoạn nạn sinh ra nhịn nhục
 •   Từ đó sinh ra biến loạn.
 •   Molina sinh ra ở Paddington, London.
 •   Tổng thống phải là một công dân đương nhiên lúc sinh ra tại quốc gia này, hoặc là sinh ra là công dân của Argentina, trong trường hợp sinh ra tại nước ngoài.
 •   48 Các con trai của Nép-ta-li+ theo gia tộc là: Giát-xê-ên sinh ra gia tộc Giát-xê-ên; Gu-ni sinh ra gia tộc Gu-ni; 49 Dít-xe sinh ra gia tộc Dít-xe; Si-lem sinh ra gia tộc Si-lem.
 •   Và nó sẽ sinh ra lương thực.
 •   Phải chi mày chưa từng sinh ra!
 •   Sinh ra trong chi phái Giu-đa
 •   Sinh ra cái mặt tôi là giời.
 •   Cãi lộn sinh ra cãi lộn, bạo lực sinh ra bạo lực.
 •   Sinh ra ở Algeria
 •   15 Các con trai của Gát+ theo gia tộc là: Xê-phôn sinh ra gia tộc Xê-phôn; Ha-ghi sinh ra gia tộc Ha-ghi; Su-ni sinh ra gia tộc Su-ni; 16 Óc-ni sinh ra gia tộc Óc-ni; Ê-ri sinh ra gia tộc Ê-ri; 17 A-rốt sinh ra gia tộc A-rốt; A-rê-li sinh ra gia tộc A-rê-li.
 •   Cây lúa mì không sinh ra cây lúa non mới nhưng sinh ra hạt mới, tương tự việc sinh hoa kết quả không nói đến việc sinh ra môn đồ mới nhưng sinh ra hạt giống Nước Trời mới.
 •   Tôi sinh ra ở Hungary.
 •   Con sinh ra giống anh
 •   Ông sinh ra tại Amsterdam.
 •   Mình được sinh ra làm một ngư phủ, con cá được sinh ra làm một con cá.
 •   Ta được sinh ra với bản năng để vui đùa từ khi sinh ra đến khi già
 •   Trước khi chết, Chu Du uất hận than: "Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng?"

Các từ ghép với từ “sinh ra”

Danh sách từ ghép với từ “sinh ra” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang