Trau là gì?

Từ trau trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ trau bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “trau“ hay các từ ghép với từ trau thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “trau” trong Tiếng Việt

trau- đg.
1. Làm cho thêm óng ả, đẹp đẽ
+ Trau lời.
2. Mài cho nhẵn
+ Trau đá.

Đặt câu với từ “trau”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “trau” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ trau thì có thể tham khảo nhé!
 •   Tôi luôn muốn trau dồi khả năng của bản thân.
 •   Và luôn luôn tự trau dồi tu dưỡng bản thân.
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức —Dùng trang web JW.ORG
 •   Cố gắng trau dồi và thay đổi lời trình bày của bạn.
 •   Qua cách nào, chúng ta có thể trau chuốt lời trình bày?
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Chuẩn bị lời nhập đề
 •   Chúng ta có nên cố gắng trau dồi tính trung thực không?
 •   Điều gì có thể giúp bạn trau dồi về phương diện này?
 •   Hãy trau dồi những đức tính giúp bạn đào tạo môn đồ
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Đáp lại lời thoái thác
 •   • Bạn quyết tâm trau giồi những đức tính nào nhiều hơn nữa?
 •   Nếu muốn trau dồi khả năng đọc chính xác, bạn phải tập dượt.
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức —Viết thư một cách hữu hiệu
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Thiết lập lộ trình tạp chí
 •   Đạo không được trau dồi, đó là điều làm chúng ta xấu hổ.
 •   Những tư tưởng và ý nghĩ này cần được trau dồi, giữ gìn.
 •   • Tại sao tín đồ Đấng Christ cần trau giồi “nghệ thuật giảng dạy”?
 •   Trau dồi kỹ năng trong thánh chức—Mời nhận sách Kinh Thánh dạy
 •   Tín đồ đấng Christ phải siêng năng trau giồi những đức tính này.
 •   Nhược điểm: Mình cần trau dồi điểm nào nhiều nhất trong nhân cách?
 •   Anh giám thị trường học sẽ chỉ định điểm bạn cần trau dồi.
 •   Trau giồi “nghệ thuật giảng dạy”
 •   Trau chuốt lời nói của mình!
 •   Chúng ta phải ra công trau giồi.
 •   Xem lại và trau chuốt bài giảng
 •   62 Trau dồi nghệ thuật nói chuyện
 •   Chúng ta có thể trau giồi không?
 •   Trau dồi nghệ thuật xử sự tế nhị
 •   Lời văn có chút không được trau chuốt.
 •   Đây là phiên bản đã được trau chuốt hơn.
 •   Tốt nhất là chỉ trau dồi mỗi lần một điểm.

Các từ ghép với từ “trau”

Danh sách từ ghép với từ “trau” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Từ ghép với từ “trau”

Các từ liên quan khác

Cẩm nang