Tua là gì?

Từ tua trong Tiếng Việt nghĩa là gì? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải nghĩa chi tiết từ tua bằng Tiếng Việt để các bạn nắm được. Nếu bạn quan tâm tới các mẫu câu chọn lọc có chứa từ “tua“ hay các từ ghép với từ tua thì cũng tham khảo trong nội dung dưới đây nhé.

Nghĩa của từ “tua” trong Tiếng Việt

tua- 1 dt.
1. Những sợi nhỏ, mềm, có màu sắc, viền chung quanh hoặc để rủ xuống cho đẹp
+ tua cờ tua đèn lồng.
2. Vật nhỏ, mềm, có hình giống như cái tua
+ tua cá mực tua cua.
- 2 (F. tour) dt.
1. Lượt, vòng
+ đi dạo một tua ngoài phố tua du lịch.
2. Hồi, trận
+ đánh cho một tua nên thân.
- 3 (F. tour) dt. Chòi canh gác
+ Xa cô du kích mỏ cày, Còn mê câu chuyện ban ngày đánh tua (Giang Nam).
- 4 pht., cổ Hãy, nên
+ tua gắng sức tua giữ gìn Tôi xin dám gởi lời này, Hãy tua chậm chậm sẽ vầy nhân duyên (Lục Vân Tiên).

Đặt câu với từ “tua”

Dưới đây là danh sách mẫu câu có từ “tua” hay nhất mà chúng tôi đã tổng hợp và chọn lọc. Nếu bạn cần đặt câu với từ tua thì có thể tham khảo nhé!
 •   Tua cuốn mọc đối.
 •   Tua vít, cờ lê.
 •   Te tua, phải không?
 •   Đang tua lại băng
 •   Tua lại 10 giây coi.
 •   Để tua đi hoặc tua lại trong khi đang đọc liên tục, hãy làm như sau:
 •   Tôi cần cái tua-vít.
 •   Không thể tua lại băng
 •   Con ngựa của Lincoln, Bob Già, được khoác vải đen với tua rua và núm tua trắng,
 •   Tua đến đoạn đó nào.
 •   Tua lại nó lần nữa.
 •   Việc tua lại băng bị lỗi
 •   và bạn có thể tạm ngưng và tua tới tua luôi để xem nhiều giai đoạn khác nhau
 •   Tôi muốn anh làm một cuộn băng và nối lại sao cho nó tua đi tua lại, được chứ?
 •   Giờ tua tới từng khung hình.
 •   Tua rua xinh đẹp của tôi!
 •   Tua cuốn nằm ở nách lá.
 •   Các tua xấp xỉ gần bằng nhau.
 •   Giờ hãy tua nhanh đến năm 2012.
 •   Đợi đã tua lại đoạn đó đi...?
 •   Làm sao tôi dừng tua nhanh đây?
 •   Tua lại - chọn để tua lại 10 giây.
 •   Tua đi - chọn để tua đi 10 giây.
 •   Phải rồi, tua tiếp, cứ tua tiếp đi
 •   Tua lại:
 •   Tua lại - Nhấn vào A để tăng tốc độ tua lại.
 •   Tua nhanh.
 •   Tua lại đi.
 •   Tua nhanh nào.
 •   Tua nhanh qua.
 •   Tua đoạn clip lại.

Các từ ghép với từ “tua”

Danh sách từ ghép với từ “tua” nổi bật sau đây sẽ giúp bạn tìm được cho mình những từ ghép ưng ý nhất.

Các từ liên quan khác

Cẩm nang